Varumärkesstrategier

Skapa mervärde i ditt varumärke

Ser andra samma sak som du ser när de tar del av ditt varumärke? Tror du de ser det du vill att de ska se, eller betyder det något annat, eller i värsta fall ingenting för dem? Varumärkesstrategi handlar om att förflytta iakttagarnas uppfattning om ditt varumärke från dagens position till något bättre, något som passar ihop med vad du vill att verksamheten ska stå för.
Som företagsledare vill du att ditt varumärke ska vara laddat med en samling goda egenskaper, associationer. Ett starkt varumärke är tydligt och välkänt.För att lyckas skapa ett starkt varumärke krävs till att börja med en noggrann analys av nuläget och omvärlden så som konkurrenter och kunders förväntan på det ditt företag erbjuder.Internt vill du veta hur dina medarbetare uppfattar varumärket, vad står vi för. De är också förmedlare och förstärkare av varumärket. Ett starkt varumärke gör dem trygga i den förmedlingen. Du vill också att varumärket ska samspela med din affärsidé och kärnvärden/värdegrund.När vi arbetar med att ta fram varumärkesstrategier sker det i nära samarbete med våra kunder. Vi ser alltid till att lära känna företaget väl och ta del av fakta internt och externt för att ha en stabil grund att bygga strategin utifrån.En varumärkesstrategi beskriver vilka värden varumärket är laddat med och hur det ska förpackas och levereras, internt och externt. Krångla inte till det. Hellre konkret och kärnfull vägledning för kommunikationen, än en tillkrånglad utläggning om företagets alla fördelar och förväntningar.Frågan om varumärkesstrategin bör ägas och prioriteras av företagsledningen, men glöm inte bort att ha en plan för hur du får med dina medarbetare i varumärkesarbetet. Är de delaktiga och har en tydlig bild av vad ni står för ökar sannolikheten för att de talar väl om företaget och hjälper till med att förmedla bilden av verksamheten du vill att andra ska se.Ett gott råd är också att med jämna mellanrum se över strategin igen för att hela tiden utveckla och förstärka varumärkets position på marknaden.

Kontakta oss

Relaterade case

Umeå Studentkår – Ny webbplats

Digitalt

Talangattraktion Höga Kusten

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Umeå Studentkår

Content
Digitalt
Print

Jazzfesten

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks kommun

Content
Digitalt
Identitet
Print

Region Västernorrland

Identitet
Print

Saltå Kvarn

Digitalt
Identitet

Umeå Jazzfestival

Content
Digitalt
Identitet
Print

Abisko Mountain Lodge

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks Gymnasium

Digitalt
Identitet

Höga Kusten-löftet

Content
Digitalt

Miva Rätt sort

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Destination Höga Kusten

Identitet
Strategi

Mjälloms

Digitalt
Identitet
Print

Friluftsbyn

Identitet
Print

Bosch Rexroth

Content
Digitalt
Print
Strategi

High Coast Destillery

Digitalt

Världsklass Örnsköldsvik

Content

TM Konsult

Content
Digitalt
Strategi

Övikshem

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi