Örnsköldsviks Gymnasium

Visuell Identitet
Webbdesign
Copywriting
SökmotoroptimerING
WebbtexteR
Nulägesanalys
Digital strategi

Vi har skapat Örnsköldsviks Gymnasiums nya webbplats och egna grafiska identitet med logotyp och grafisk profil. Den grafiska identiteten är gymnasiets ansikte utåt och ger möjlighet att på rätt sätt skapa ett enhetligt intryck och en tydlig avsändare i kommunikationen.

Användarvänlig webbplats

Bra webbdesign utgår från användarna och ger dem ett värde och en upplevelse på webbplatsen. Vår webbprocess började med att vi definierade ett tydligt användarflöde där vi knöt ihop användarnas behov med målen för webbplatsen. Med hjälp av struktur, wireframes och designprototyper utvecklade vi sedan en användarvänlig webbplats.

Besök webbplatsen

Logotyp och typsnitt

Logotypen skapades i två olika varianter, en stående och en liggande. Den stående är den primära logotypen som ska användas så långt det är möjligt, medan den liggande varianten används där det på grund av utrymmesskäl inte går att använda den stående.

Grafiska element och färger

För ett unikt uttryck används två olika grafiska element. Det ena är en slash (/) i början och slutet på rubriker och det andra är en ”avdelare” i form av en linje. Färgen på linjen är en gradient av profilfärgerna.