Destination Höga Kusten

VARUMÄRKE
STRATEGISK
KOMMUNIKATION

Vi är stolta över att vi får vara med och bygga varumärket för vårt älskade Höga Kusten. Det har vi gjort sedan vi vann upphandlingen ”Marknadskommunikation med strategisk höjd” i början av år 2017.

Sedan dess har vi hunnit leverera såväl en omfattande kommunikationsstrategi som en visuell identitet och en digital verktygslåda med bilder, texter och grafiska element. Löpande pågår också arbetet med exempelvis kampanjer, filmer och imageannonser. Vi är nu nominerade till Svenska Designpriset 2017 för vårt arbete med den visuella identiteten till Höga Kusten.

Logotypen är skapad utifrån idén att synliggöra och symbolisera en kombination av viktiga kännetecken i regionen Höga Kusten-brons siluett, landhöjningens stigande form, skepnaden av en lägereld, trädets stabila förankring i marken, båten som bryter vågorna, bergen som reser sig från havet.

Strategi

Målet med all kommunikation är att Höga Kusten ska utvecklas till en destination med attraktionskraft i internationell klass till år 2025, vilket i sin tur ska leda till 800 nya arbetstillfällen fram till samma år. Kommunikationsstrategi fungerar som en kompass för hur varumärket ska byggas över tid för att nå detta mål och stödjer förmågan att vara konsekvent. Här finns tydligt uppdelat vilka de olika målgrupperna är och på vilka olika arenor de finns. Kommunikationsutmaningarna skiljer sig åt beroende på vilken arena målgruppen finns och måste därför bemötas på olika sätt för att målet ska nås. Hur detta ska göras finns också specificerat i strategin.