Höga Kusten-löftet

Webbdesign
Webbutveckling
Webbtexter
Copywriting
Storytelling
Filmproduktion

Höga Kusten har ett naturvärldsarv att bevara. Som en del i arbetet för Höga Kusten Destinationsutveckling tog vi fram Höga Kusten-löftet, en webbplats för Höga Kustens hållbarhetslöfte.

Syftet med Höga Kusten-löftet är att besökaren ska känna vikten av att vårda den vackra naturen. På webben följer besökaren den gröna stigen mot Höga Kusten-löftet via fem del-löften. Den som tagit löftet får ett diplom/värdebevis och kan enkelt dela vidare sitt löfte i sociala medier för att inspirera andra.

Besök webbplatsen

Tillhörande film

Vi har också skapat manus till den tillhörande film om Höga Kusten-löftet som vår samarbetspartner Loveframe filmat och producerat.

Dubbeltydig tonalitet

Språket i film och på webb är medvetet poetiskt för att väcka känslor och gå in i hjärtat. Samtidigt är varje strof dubbeltydig och går att koppla till mycket konkreta åtgärder. Förhoppningsvis väcker det sympatiska anslaget en vilja att göra rätt.

Handfasta aktiviteter

För att leda till handling kan besökaren via webben anmäla sig till olika skräpplockaraktiviteter. Vi har designat uppföljande skyltning och skräpplockarpåsar som placerats ut runt om i destinationen. Även dessa uppmanar till att skriva under löftet via QR-kod.