Miva
Rätt Sort

Kundundersökning
Nulägesanalys
Digital strategi
Aktivitetsplan
Kampanjupplägg och koncept
Formgivning
Visuell identitet
Webbdesign
Copywriting
Storytelling
Sökmotoroptimering
Webbtexter
Fotografering
Filmproduktion

Miva är ett kommunalt bolag som ser till att vardagen fungerar för Örnsköldsviks invånare tack vare vatten och avlopp, avfall och återvinning. Vi har i ett tiotal år varit Mivas strategiska kommunikationsbyrå med uppdrag inom färdriktning, värdegrund och varumärkesbyggande, copywriting och formgivning. Kampanjen Rätt Sort skapade vi tillsammans med kund med främsta syfte att få villaägare i Örnsköldsviks kommun, men även privata hyresvärdar och restauranger, att minska avfallet genom att planera sina inköp, återvinna och återanvända mer.

Inledande undersökningar och kampanjplan

För pricksäker kommunikation genomförde vi ett par inledande undersökningar. Miva gjorde en plockmätning av hushållsavfall i ett inlandsområde och ett stadsnära område, vilken kommer att följas upp när kampanjen avslutas. Dessutom tog bolaget fram statistik över andelen kunder med matavfallskärl i hela kommunen, men också i de två testområdena. På så sätt kan vi jämföra mätningar och se resultat. En student från Umeå Universitet anlitades också för en enkätundersökning bland Örnsköldsviks hushåll kring vad som styr hur mycket och vad som sorteras. På så sätt fick vi bra fakta om målgruppen och kunde skapa en kampanjplan för kommande år.

Skapa kännedom och igenkänning

Vi tog fram ett kampanjnamn och en kampanjmärkning som andas avfallsminimering och den vilja av att ”göra rätt” som Miva ville skapa. Rätt Sort-symbolen används som märkning genom hela kampanjen och i alla aktiviteter. Här visar vi exempel på de helsidesannonser vi skapade med utvalda ambassadörer inom de fyra utvalda fokusområdena textil, papper, plast och matsvinn. Vi har ansvarat för allt från research och copywriting till fotografering och formgivning.

För att sprida kännedom och kunskap skapade vi förutom helsidesannonser även banners, filmer för SoMe, strajpning av sopbilar och tryckt material för utskick till testområden.

Samlande kampanjsajt

Som bas i kampanjen skapade vi en kampanjsida där all fakta samlades och dit all trafik leddes via sponsrade inlägg i sociala medier, SEO/SEM och bannerannonsering med mera. På sajten blandade vi utbildande fakta med praktiska tips och förebilder som berättar om sina egna, kloka miljöval. Vi svarade för UX-design, grafiska element och samtliga texter.

UX-design för bättre användarupplevelse

Bra UX-design utgår från användarna och ger dem ett värde och en upplevelse på webbplatsen. Vår webbprocess började med att vi definierade ett tydligt användarflöde där vi knöt ihop användarnas behov med målen för webbplatsen. Med hjälp av struktur, wireframes och prototyper skapade vi sedan UX och design för att göra webbplatsen så användarvänlig som möjligt.

Direktbearbetning av restauranger

I ett tryckt, riktat utskick mot restauranger berättade vi att RättSort finns och att man kan få märkning, dekaler och bordspratare för att lyfta fram ett aktivt arbete med matavfallsminimering. Vi skapade också en särskild landningssida för detta på Mivas Rätt Sort-webb, med anmälningsformulär.