Jazzfesten

Formgivning
Illustrationer

Jazzfesten arrangeras varje år av Riksförbundet Svensk Jazz och är en nationell mötesplats för konsertarrangörer, ­musiker och jazzintresserade. Arrangemanget hålls i samband med förbundets årsmöte och har med åren vuxit sig allt större. Festligheterna lockar både medlemmar och allmänhet och har sedan 2017 besökt Sundsvall, Halmstad, Ystad, ­Västerås, Umeå och Gävle. 2024 hålls Jazzfesten i Visby.

Devocy fick i uppdrag att ta fram en grafisk profil för Jazzfesten som ska fungera tillsammans med Svensk Jazz som ­alltid är huvudavsändare. Profilen skulle vara flexibel och även fungera för att kunna koppla samman förbundet med Jazzfesten på ett bättre sätt. issa delar som dekorplattor skulle även gå att använda för Svensk Jazz i andra sammanhang. Regler kring ­typografi är desamma som för Svensk Jazz. Bärande delar i vår design är dels en modern logotyp som pekar framåt på samma gång som den sneglar bakåt i tiden, dels ett lekfullt, doodle-inspirerat illustrationsmanér.

Logotyp med många varianter

En logotyp med en starkt grafisk karaktär, som tar plats och tecknar ut bra mot bakgrunden skapades. Logotypen finns i svart eller vitt och fungerar i ett variabelt system för att hålla över tid och fungera optimalt för olika användningsområden.

Doodle-illustrationer

Ett lekfullt doodle-manér skapades. En vertygslåda med en samling små tecknade element togs fram. Illustrationerna går att använda fritt men de sattes också ihop till ett större dekorelement. Av doodle-illustrationerna byggde vi också ett mönster och skapade att antal mönsterplattor i olika färgställningar.

Jazzfesten 2023

Premiär för den nya grafiska profilen blev 2023 års Jazzfest i Gävle.