Region Västernorrland Skyltmanual

Formgivning
Visuell identitet
Illustrationer

Den 13,5 mil långa Höga Kusten-leden sträcker sig från Hornöberget i söder till Örnsköldsvik i norr. Leden är indelad i sju etapper, i en unik blandning av både skärgård och trollskog med spännande naturområden.

Vi fick i uppdrag att skapa ett enhetligt utseende och system för skyltning längs hela leden. Skyltmanualen fungerar som vägledning för berörda kommuner. Den innehåller riktlinjer, tillämpningar och monteringsanvisningar. Innehållet utgår från de kvalitetskriterier som tagits fram i Nationellt ramverk för vandringsleder.

Med väl markerade leder ökar upplevelsen av trygghet och vandraren kan fokusera på att njuta av naturen.

Flera skyltar – ett system

Vi har designat det nya utseendet där tydliga piktogram och färgmarkeringar underlättar förståelsen för vandraren. Dessutom har vi skapat en strukturerad och visuellt lättillgänglig manual för beställning av informationstavlor och vägvisare. I vår leverans finns dessutom en kommunikationsmall för företagare kring leden. Detta för att underlätta deras marknadsföring mot ledens besökare.

Nationellt ramverk för vandringsleder

Manualen följer ett nationellt system av kriterier och verktyg för utveckling av hållbara, kvalitetssäkrade och attraktiva vandringsleder för besökare och invånare.

Med trä i fokus

Det som bär upp skyltarna är i huvudsak tillverkat i trä och skyltarna trycks på matt aluminium. För Arknat-vindskydden har vi designat unika skyltar och tavlor, tillverkade helt i trä.