Utmärkelser

Guld

Publishingpriset
2023

En kärleksförklaring till jorden - Hållbarhetsredovisning 2022
Saltå Kvarn
Guld

Publishingpriset
2022

Allt börjar med gröna kemikalier - Hållbarhetsrapport 2021
Sekab
Silver

Publishingpriset
2021

The High Coast Investment Magazine
High Coast Invest
Silver

Svenska Designpriset
2019

Kvm. Kvadratmeter
JM
Guld

Publishingpriset
2019

Kvm. Kvadratmeter
JM
Guld

Gourmand World Series Cookbook Awards 2018

Vår Del Av Världen – Höga Kusten. Ursprung, Råvaror Och Smaker
Magasin Höga Kusten Publishing
Guld

Publishingpriset
2018

Vår Del Av Världen – Höga Kusten. Ursprung, Råvaror Och Smaker
Magasin Höga Kusten Publishing
Guld

Publishingpriset
2018

Magasin Höga Kusten
Magasin Höga Kusten Publishing
Guld

Årets Svenska Måltidslitteratur 2017

Vår Del Av Världen – Höga Kusten. Ursprung, Råvaror Och Smaker
Magasin Höga Kusten Publishing
Guld

Årets formbärare
2017

Magasin Höga Kusten
Magasin Höga Kusten Publishing
Guld

Kulturrapport
2017

Kulturrapport
Region Västernorrland
Guld

Årets stjärnföretag
2016

Utmärkelse från
Örnsköldsviks Kommun
Devocy Communication
Silver

Svenska Designpriset
2016

1921 Förpackning
Mjälloms
Silver

Svenska Designpriset
2016

Magasin Höga Kusten
Magasin Höga Kusten Publishing
Silver

Svenska Designpriset
2014

Magasin Höga Kusten
Magasin Höga Kusten Publishing
Guld

Årets Spotlight
2014

Magasin Höga Kusten
Magasin Höga Kusten Publishing