Umeå Studentkår

Formgivning
Visuell Identitet
Illustrationer
Webbdesign
Animering och filmgrafik
fotografering
Varumärkesstrategi
Kampanjupplägg och Koncept

Umeå studentkår är Umeå Universitets största och äldsta kår och fackförening. Den sammanfattande devisen ­kommunicerar uppdraget väl: For students since 1959.

Studentkåren behövde en ny modern grafisk profil för en tydlig och enhetlig kommunikation. Detta då den ­tidigare ­profilen upplevdes som föråldrad och saknade viktiga komponenter. Målgruppen för studentkårens kommunikation är studenter som pluggar humaniora, samhällsvetenskap eller till lärare. En målsättning med arbetet var att via en ­modernisering locka fler nya medlemmar. Uppdraget gick till oss på Devocy.

Vi skapade en lekfull och inkluderande profil. En visuell kommunikation som är varm, positiv, trygg och pålitlig med ett grafiskt koncept som tar plats och fungerar i alla kanaler. Profilen är byggd för att fungera lika bra i print som för ­animeringar i sociala medier.

En stark profil för framtidens studenkår

Vi gjorde re-design och uppdaterade studentkårens logotyp till ett modernt logotypsystem som fungerar optimalt i alla ­tänkbara kanaler. En färgskala i varma pasteller kontrasteras nu av ett modernt typsnitt med ett skönt, plakatmässigt anslag.

I riktlinjerna inkluderade vi ett särskilt kapitel om tonalitet och tilltal, som säkrar att mottagarna av budskapen känner att ­studentkåren bryr sig om dem, är personliga och ”på hugget”. På det sättet stärker vi Umeå studentkår som en tillgänglig, ­engagerad och lyhörd organisation.

Animerad medlemskampanj och ny webb

Vi skapade bland annat en medlemskampanj för SoMe med tre animerade kortfilmer. Filmerna bygger på de symboler och de uppmaningar vi tagit fram. Syftet med filmerna är främst att locka nya medlemmar bland studerande på Umeå Universitet och skapa handling genom att leda dem till att teckna medlemskap via webben, men även att väcka stolthet hos de befintliga medlemmarna och få dem att stanna kvar.

Den nya designen går också igen i Umeå studentkårs nya webbplats som vi på Devocy har utvecklat.

Läs mer om den nya webbplatsen

Ungt och lekfullt tilltal

Vid sidan av övergripande riktlinjer och imagebudskap tog vi fram nischade uppmaningar, rubriker och symboler för de tre huvudgrenarna: studentfackligt inflytande, samhörighet/event och medlemsnytta. Dessa har ett rappt och ungt tilltal som blir en skön kontrast mot studievardagens ofta högtravande stil.

De aktiva rubrikerna förstärker vi genom ett grepp med återkommande utrop. De här, riktigt korta, utropen passar exempelvis i sociala medier. Vi har valt ut ett antal utrop som kan riktas mot respektive verksamhetsgren.

En lekfull profil som gör avtryck

Vi skapade ett formspråk med diagonala färgplattor i profilens pasteller som ger ett lekfullt, men samtidigt starkt visuellt ­avtryck. Konceptet är skapat för att fungera både i print och i rörligt media. Av de bärande symbolerna skapade vi även mönsterplattor i ett antal färgkombinationer som kan användas som profilbärande bakgrundsplattor.

Som en del i uppdraget föreslog vi även en fotografering av studenter i skolmiljö. Bilderna utstrålar de uppmaningar som ­genomsyrar profilen och kampanjen.

For students since 1959

Precis som det avslappnade språket vi skapat är en skön kontrast till det akademiska, är budskapet från Umeå Studentkår fritt från ­prestationskrav och en plats där alla behandlas lika. Hit får du­ ­komma precis som du är. Studentkåren är alltid på din sida – oavsett hur det gick på senaste tentan. Vi på Devocy är glada för att fått hjälpa till med att bygga framtidens studentkår.