Talangattraktion Höga Kusten

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
AKTIVITETSPLAN
ARBETSGIVARVARUMÄRKE
KAMPANJUPPLÄGG OCH KONCEPT
EVENT OCH EXPO
COPYWRITING
STORYTELLING
MANUSARBETE
FOTOGRAFERING
FILMPRODUKTION
FORMGIVNING
WORKSHOP
FÖRELÄSNING

Projektet Talangattraktion Höga Kusten går ut på att använda platsen Höga Kusten och dess mervärden för att stärka regionens möjlighet att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Vi har hjälpt till med behovsanalys, kommunikationsplattform och omvärldsbevakning, föreläsningar, best case och workshops, extern kommunikation via storytelling i artiklar och film, digitala kampanjer, mässmaterial och mycket annat. Kampanjresultaten har mätts och utvärderats och visar på högt engagemang hos mottagarna.

Flera av våra aktiviteter syftade till att locka talanger att ta steget till jobb och boende Höga Kusten. Med QR-kod ledde vi dem på ett enkelt sätt vidare till vidare läsning och handling i form av att fylla i ett intresseformulär. Målgruppen var både talangerna själva och den lokalbefolkning som har nära och kära som de kan tänka sig att locka hem/hit.

Från analys till inspiration

Den första delen i projektet handlade om att utreda behoven hos både intressenter och målgrupper – men också att berätta om varför platsen är viktig i talangattraktion och få med alla på samma tåg. Vi har bland annat genomfört intervjuer med och hållit föreläsningar för en stor mängd företag i de fyra ingående Höga Kusten-kommunerna, vi har skrivit och formgett behovsanalys och
kommunikationsstrategi och vi har tagit fram ett inspirerande case om ett företag som har lyckats med att förmedla mjuka värden i sin Employer Branding.

Med storytelling som verktyg

I steg två skapade vi kampanjmaterial där bärande delar var ett antal talangfilmer för att locka till jobb/inflyttning. Ovan visas några exempel. Filmerna visar dels att i Höga Kusten finns spännande jobb i starka branscher, dels den genuina värme man möter som nyinflyttad i Höga Kusten, samt den vackra naturen och livsmiljön. Målgruppen är inte minst unga kvinnor som oftast står bakom flyttbesluten för sin familj. Filmerna publicerades i längre format på webbplatser och i kortare format i sponsrade sociala mediekampanjer. Valda kanaler var här Facebook, Instagram och Youtube. Filmerna kompletterades av skrivna stories med lockade reportagefoto. Filmer och skrivna stories publicerades i Bonnier och Schibstedts kanaler, liksom i en särtryckt tidningsbilaga och i Höga Kustens och kommunernas egna kanaler.

Tonalitet i bild och text

I arbetet med kommunikationsstrategin framkom ett stort behov av ett bildspråk och ett tilltal som kompletterar det befintliga mot målgruppen besökare. Här är målgruppen den som vill leva, bo och arbeta, vilket kräver anpassning. Vi har utgått från varumärkesplattformen och identiteten för Höga Kusten och skapat nya bilder där naturen bildar fond snarare än förgrund och nya texter som bevarar lägereldskänslan och adderar handlingskraft, karriärvägar och livskvalitet.