Nulägesanalyser

Hitta er utgångspunkt

För att kunna välja rätt väg framåt måste du känna till din utgångspunkt. En nulägesanalys ger dig den startpunkten.
En nulägesanalys ger ett objektivt svar på var ditt företag befinner sig just nu. Den innehåller en genomgång av den egna verksamheten, marknaden och omvärlden. En ärlig analys av nuläget är en bra grund att stå på vid exempelvis starten av att nytt företag, omformning av ett befintligt företag eller för att ta fram exempelvis en strategi för kommunikation.En företagare som aldrig sett över nuläget i verksamheten riskerar att upprepa åtgärder som inte varit effektfulla. En nulägesanalys hjälper till att skapa samsyn inom företaget om analysen visar på att det finns behov av förändring inom något område. Det är ett medel för företaget att nå uppsatta mål.En nulägesanalys skapar en tydlig bild av verksamheten och visar var den står idag. Den granskar styrkor och möjligheter men upptäcker också svagheter och hot, vilket är en förutsättning för att kunna åtgärda dem. 
Dessutom finns en beskrivning av den marknad företaget befinner sig i, åt vilket håll den utvecklar sig och vilken position företaget har på marknaden just nu bland mycket annat.Vi har hjälpt företag med nulägesrapporter både som en del i att skapa en väl genomtänkt kommunikationsstrategi och som fristående uppdrag. Vi anpassar genomförandemetod efter givna förutsättningar, men kommer gärna med tips och råd om vad som krävs och varför en nulägesanalys gör nytta i ditt företag.

Kontakta oss

Relaterade case

Umeå Studentkår – Ny webbplats

Digitalt

Talangattraktion Höga Kusten

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Umeå Studentkår

Content
Digitalt
Print

Jazzfesten

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks kommun

Content
Digitalt
Identitet
Print

Region Västernorrland

Identitet
Print

Saltå Kvarn

Digitalt
Identitet

Umeå Jazzfestival

Content
Digitalt
Identitet
Print

Abisko Mountain Lodge

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks Gymnasium

Digitalt
Identitet

Höga Kusten-löftet

Content
Digitalt

Miva Rätt sort

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Destination Höga Kusten

Identitet
Strategi

Mjälloms

Digitalt
Identitet
Print

Friluftsbyn

Identitet
Print

Bosch Rexroth

Content
Digitalt
Print
Strategi

High Coast Destillery

Digitalt

Världsklass Örnsköldsvik

Content

TM Konsult

Content
Digitalt
Strategi

Övikshem

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi