Arbetsgivarvarumärken

Varför ska man jobba här?

De flesta ser fördelarna med att ha rätt person på rätt plats. Men hur får man de två att mötas på ett effektivt sätt? Hur når du som arbetsgivare de medarbetare du önskar och hur hittar potentiella medarbetare dig och ditt företag? Att jobba medvetet och långsiktigt med sitt arbetsgivarvarumärke eller Employer Branding, är ett effektivt sätt att underlätta den processen.
Att vårda sitt arbetsgivarvarumärke är inte bara en fördel vid nyrekrytering det har många andra fördelar. Ett starkt arbetsgivarvarumräke handlar också om hur du tar hand om dina nuvarande medarbetare och relationen med anställda som valt att lämna organisationen. Allt spelar in i hur du framstår som arbetsgivare.Ett företag med starkt arbetsgivarvarumärke står sig bättre i konkurrensen om rätt kompetens när det kommer till rekrytering, det attraherar fler kvalificerade kandidater och ofta till en lägre kostnad.Nöjda medarbetare är också en viktig del av din marknadsföring. Om de anställda trivs hos dig kommer de att tala väl om dig som arbetsgivare och förmodligen även de varor eller tjänster ni erbjuder. Nöjda medarbetare har färre sjukdagar och bidrar mer till organisationen i sin helhet.För att låta andra lära känna dig och ditt företag som arbetsgivare gäller det först och främst att du själv känner till nuläget i ditt företag; vad tycker dina medarbetare om dig som arbetsgivare, vad är dina styrkor och svagheter, hur ser konkurrensen ut på rekryteringsmarknaden och så vidare. Utifrån en sådan kartläggning går det sedan att formulera och konkretisera hur du på bästa sätt behåller det som är bra och utvecklar dina svagheter. Vilka kanaler passar bäst, vilket budskap, vad är våra styrkor som arbetsgivare, vad har vi att erbjuda våra medarbetare? Målet är att lämna ett positivt och tydligt avtryck på arbetsmarknaden.Dagens snabba kommunikation, via sociala medier och internet i stort, innebär både en fördel för dig som arbetsgivare och en utmaning. Om vi tar sociala medier som exempel – där utökar ett starkt arbetsgivarvarumärke ditt rekryteringsområde och möjligheterna att nå rätt kompetens. Ett svagt arbetsgivarvarumärke, eller om du till och med har rykte om dig att vara en dålig arbetsgivare, har dock samma möjlighet till spridning. Därför är det av yttersta vikt att hela tiden målmedvetet arbeta med att utveckla ditt arbetsgivarvarumärke.Vi har erfarenhet av att arbeta med arbetsgivarvarumärken för såväl stora företag som offentlig sektor och mindre organisationer. Vill du, kan vi hjälpa dig analysera ditt utgångsläge och utifrån det formulera en strategi som innebär ett starkt arbetsgivarvarumärke vilket i sin tur förbättrar dina möjligheterna att skapa och behålla en stark och hållbar medarbetarprofil.

Kontakta oss

Relaterade case

Umeå Studentkår – Ny webbplats

Digitalt

Talangattraktion Höga Kusten

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Umeå Studentkår

Content
Digitalt
Print

Jazzfesten

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks kommun

Content
Digitalt
Identitet
Print

Region Västernorrland

Identitet
Print

Saltå Kvarn

Digitalt
Identitet

Umeå Jazzfestival

Content
Digitalt
Identitet
Print

Abisko Mountain Lodge

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks Gymnasium

Digitalt
Identitet

Höga Kusten-löftet

Content
Digitalt

Miva Rätt sort

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Destination Höga Kusten

Identitet
Strategi

Mjälloms

Digitalt
Identitet
Print

Friluftsbyn

Identitet
Print

Bosch Rexroth

Content
Digitalt
Print
Strategi

High Coast Destillery

Digitalt

Världsklass Örnsköldsvik

Content

TM Konsult

Content
Digitalt
Strategi

Övikshem

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi