Värdegrund

Saker vi värderar högt

Som en vägledning i det dagliga arbetet och som en metod för att få alla att dra åt samma håll kan en tydlig och kärnfull värdegrund vara till nytta. En värdegrund består ofta av tre till fem ord som beskriver företagets värderingar. Vad står vi för?
Tydlig värdegrund, tydliga kärnvärden medför flera fördelar om de används konkret och på ett bra sätt. Bland annat ger det medarbetarna en trygghet när de ska beskriva var de jobbar och berätta vad det är ni gör.Ett bra sätt att ta fram värdeord är att starta i ledningsgruppen och tillsammans diskutera vilka ord ni tycker bäst beskriver er verksamhet. Gå igenom resan fram till nu och fundera över vad som gör er i ledningen stolta och vilka värderingar ni tror engagerar medarbetarna.För att få med er medarbetarna är det en god idé att även involvera dem i arbetet. Till exempel genom att visa vilka ord ni i ledningsgruppen föreslagit och sedan be medarbetarna om ytterligare förslag och/eller synpunkter på de redan lagda förslagen. Det innebär att ni dels får ett bra beslutsunderlag och dels får medarbetare som är mer motiverade att sedan arbeta utifrån värdegrunden.Det är viktigt att ha en plan för hur värdeorden faktiskt ska användas. Om det bara är ett styrdokument bland andra styrdokument är det ingen vägledning utan en floskel. Ge gärna konkreta exempel på vad värdeorden betyder i praktiken, hur ni har användning av dem.Rekrytering är ett praktiskt tillfälle att förmedla värdeord. Här fungerar de bland annat som ett förtydligande av vad det är för slags företag som rekryterar, vilket i sin tur ökar chansen att rätt personer söker tjänsten.Men även för de befintliga medarbetarna fyller det en funktion att veta vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av företaget. Det skapar trygghet. Se till att värdegrunden också speglas i övriga styrdokument och processer inom organisationen, som exempelvis lönekriterier och utvecklingssamtal.Med vår hjälp kan du vässa ditt företags värdeord och få hjälp att hitta de där smarta sätten att konkretisera användandet av dem. Vi kan ge tips och vägledning till hur du på bästa sätt får med dig medarbetarna i utvecklingen av den företagskultur du önskar. Stort engagemang leder till högre prestationer och gör att företaget blir mer lönsamt.

Kontakta oss

Relaterade case

Umeå Studentkår – Ny webbplats

Digitalt

Talangattraktion Höga Kusten

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Umeå Studentkår

Content
Digitalt
Print

Jazzfesten

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks kommun

Content
Digitalt
Identitet
Print

Region Västernorrland

Identitet
Print

Saltå Kvarn

Digitalt
Identitet

Umeå Jazzfestival

Content
Digitalt
Identitet
Print

Abisko Mountain Lodge

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks Gymnasium

Digitalt
Identitet

Höga Kusten-löftet

Content
Digitalt

Miva Rätt sort

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Destination Höga Kusten

Identitet
Strategi

Mjälloms

Digitalt
Identitet
Print

Friluftsbyn

Identitet
Print

Bosch Rexroth

Content
Digitalt
Print
Strategi

High Coast Destillery

Digitalt

Världsklass Örnsköldsvik

Content

TM Konsult

Content
Digitalt
Strategi

Övikshem

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi