Hinner kritiskt tänkande med AI-utvecklingen?

Vi på Devocy gillar AI och använder även AI nästan dagligen. Ibland för en enkel förlängning av bakgrunden på ett foto som snabbt kan genereras, ibland som en ”blank page killer” när det kommer till att starta upp en skrivprocess. Det kan också vara i samband med brainstormning, research, ljudredigering, en skiss eller storyboards för film och verktygen saknas sannerligen inte. Det är snarare en process i sig att hitta rätt verktyg för ändamålet.

Men trots den praktiska nyttan, hjälpsamheten och enkelheten som AI erbjuder gäller det att vara medveten om fallgropar som finns när det gäller att automatisera mänskligt beteende. Dels när det kommer till det som skapats och dels till hur det skapats. Vilken data har använts i bakgrunden och vilken process har krävts för att komma fram till slutresultatet?

Under 2023 uppmärksammandes hur OpenAI:s outsourcingpartner i Kenya fick i uppgift att kategorisera texter och bilder som inte skulle ligga till grund för träning av AI-modellen[1]. Att städa upp för ChatGPT manuellt tog hårt på människorna vars arbetsuppgift bestod av att läsa texter och se bilder av våld, övergrepp, tortyr och andra nära på otänkbara saker från ”den mörkaste sidan av internet”. Lönenivån låg på under 2 dollar i timmen för de anställda.

Under 2023 såldes AI-genererade bilder på Adobe Stock som uppgavs vara från Israel-Palestina-konflikten[2]. Bilderna användes av flera medier utan att märkas upp som AI-genererat innehåll. I mängder av pågående konflikter cirkulerar bilder och filmer på sociala medier som inte är från tillfället som anges, eller kanske även helt AI-genererat innehåll.

I det närmaste oändliga möjligheter

Det finns oerhört mycket positivt med AI, inte minst gällande framsteg i miljöforskning och att AI bland annat används för mönsterigenkänning och analys stora mängder väderdata. Framsteg med att effektivisera kod, som därmed tar mindre energi att köra, har accelererat tack vare AI som är här och är framtiden. Möjligheterna är i det närmaste oändliga – men det kritiska tänkandet och källkritik behöver hänga med i den rasande takt som utvecklingen nu har.

Devocy kan tack vare lång erfarenhet och skarpa kommunikationskonsulter hjälpa dig med design, budskap, strategier eller utbildningar. Med eller utan hjälp av AI. Hör gärna av dig till oss!

Exempel på verktyg med AI vi använder oss av

  • Altered AI
  • ChatGPT
  • DallE
  • Midjourney
  • Firefly
  • Copy AI
  • DeepL
  • Photoshop
  • Premiere Pro

Kontakt

Frank Eriksson

Social Media Manager / Skribent

070-341 98 44