Gratis marknadsföring – finns det?

Du känner till vad ni gör på jobbet, men det är inte säkert att alla andra gör det. Låt dem få reda på det! Pressmeddelanden kan vara en väg att gå. Det finns flera fördelar med pressmeddelanden. Här har vi listat några av dem.

1. Gratis marknadsföring

Om du skriver pressmeddelanden som publiceras i de medier du skickar det till har du fått utrymme som i vanliga fall skulle kosta pengar. En nyhetspublicering som du inte köpt utan förtjänat ses ofta som mer trovärdig i kundernas ögon. Och har du tur marknadsför de din grej i sina sociala medier-kanaler och du får extra spridning.

2. Stärker ditt varumärke

Ett pressmeddelande formulerar du själv. Du kan ta med värdeord, kompetenser och vad ni står för och som du vill ha med. Det är ingen garanti att det publiceras så. Men sannolikheten ökar när du själv får lägga grunden.

3. Ger mervärde i form av innehåll till sociala medier

Materialet du skriver går att använda flera gånger. Blir det publicerat kan du skriva om publiceringen i dina sociala medier. Om det inte publiceras kan du ta det som en idébank och korta ner det för att själv publicera ”nyheten”.

4. Skapar stolthet inom organisationen

Dina medarbetare får chans att säga – Det där gör vi, eller där jobbar jag, det där är min kollega och så vidare.

5. Ökar kunskapen om vad ni gör

Får fler människor upp ögonen för din verksamhet skapar de sannolikt ringar på vattnet så att ännu fler lär känna er.

Kom ihåg att alla pressmeddelanden blir inte publicerade, även om du själv tycker det är fantastiskt bra nyheter.

När ska ni satsa på ett pressmeddelande?

Här är några exempel på när vi tycker du har anledning att satsa på ett pressmeddelande. Det finns självklart fler anledningar, men som en start har vi listat dessa med korta tips kring varje anledning.

– Nya produkter och tjänster

Lyft det unika med det nya, men tona ner reklamformuleringarna. Innehåller pressmeddelandet alltför många superlativ är det risk att medieredaktionerna ser det endast som marknadsföring och kastar det i papperskorgen. Försök förmedla eventuella fördelar för samhälle eller allmänhet.

– Utmärkelser 

Alltid rolig att berätta om. Har du tur hamnar det hos någon som vill ha med lite positiva nyheter eller så har de utrymme över som de gärna vill fylla med lite goda nyheter. Testa i alla fall.

– Nya rekryteringar

Nyanställningar och att folk på orten får jobb är tacksamma ämnen för lokaltidningarna och skapar extra goodwill för ditt företag.

– Händelser utöver det vanliga

Detta har det största ”nyhetsvärdet” för en redaktion. Det betyder dock inte att det är den enda anledningen du ska fokusera på.

– Bemöta en krissituation

Har något hänt som ni misstänker kommer att hamna i medierna kan det vara klokt att bemöta eventuell kritik innan den dyker upp. Berätta sakligt vad som hänt och vad ni gör för att åtgärda i nutid och hur ni undviker att det händer igen.

Varför behövs pressmeddelande? Vad gör pressreleaser för nytta? Det är frågorna vi har försökt besvara här. Fortsätt följa vår blogg. Vi planerar att också ge tips på hur man skriver pressmeddelanden framöver. Hör av dig till oss om du inte vill göra det själv utan hellre tar hjälp. Vi är redo.

Kontakt

Jessica Andersson

Copywriter / Journalist

070-309 19 80