Fem tips till dig som UX-writer

Du kanske har hört talas om UX? Om inte kommer du med stor sannolikhet snart att göra det. UX kommer från engelskans User Experience och handlar om användarupplevelsen på webben. UX-design handlar om att genom design hjälpa användarna till en bra upplevelse. Och UX-writing gäller samma men med ord.

Skillnaden mellan copywriter och UX-writer är att copywriting ska vara säljande medan UX ska vara guidande.

Våra fem bästa tips för bra UX-writing är:

1. Tänk tillgänglighet

En UX-writers uppgift är att skapa en känsla av inkludering. Det handlar om att göra webbsidor tillgängliga för så många som möjligt. Det kan du till exempel göra genom att skriva bra alt-texter som förklarar bilder för de som har nedsatt syn, eller att du gör förklarande och tydliga knapptexter på din sida.

2. Skriv för skumläsning

Räkna med att många inte har tid, lust eller förmåga att ta till sig en lång och krånglig text. Du kan underlätta för läsarna genom att ha korta stycken, lägga information i punktlistor och använda ett enkelt språk.

3. Guida rätt genom att gå baklänges

Tänk först igenom vad det är du vill att användarna ska göra. Fundera sedan baklänges från resultatet till det första knapptrycket. Vad behöver användaren för information för att komma dit du vill. Ge dem den guidningen, se till att det är tydligt var de hittar det de söker.

4. Tydlighet först

I tydlighet ingår att skapa rätt förväntningar hos användaren; Vad kommer att hända? Hur väljer jag rätt? Var generös med tydliga förklaringar av vad användaren måste göra för att få förväntat resultat, exempelvis i formulär, på knappar, när det dyker upp popup-fönster och så vidare. 

5. Vad gick fel?

Hjälp användaren även när det går galet. Möt användaren där hen är. Är hen på väg att göra något som inte går att ångra – skriv ett tydligt bekräftelsemeddelande så det blir lätt att välja rätt. Har ni driftstopp – skriv ett felmeddelande som beskriver felet, vad som orsakat det och glöm för allt i världen inte bort att ge ett förslag på lösning för användaren. Undvik krångliga tekniska termer. Det hjälper inte användaren.  

Lycka till med skrivandet! Vill du hellre att vi ser till att din webbsida är användarvänlig är du välkommen att kontakta oss för mer information.  

Kontakt

Jessica Andersson

Copywriter / Journalist

070-309 19 80