High Coast Invest

IDENTITET
MAGASIN
TRYCKSAKER
WEBB

High Coast Invest hjälper utländska företag att hitta affärsmöjligheter i Höga Kusten. High Coast Invest ägs av fem kommuner i Västernorrland och är lokal partner till Business Sweden. Den primära målgruppen är utländska företag och investerare, den sekundära målgruppen är befintliga företag och organisationer – t ex Business Sweden och olika ambassader – som syns ute i världen och som i sin tur har kontakt med potentiella utländska investerare samt potentiella samarbetspartners och medfinansiärer/ägare.

Uppdrag

För High Coast Invest har vi ett strategiskt uppdrag med trycksaker och presentationer för mässor och möten, webb och film. Då målgruppen hela tiden ändras har målgruppsanpassning av materialet snarast blivit en standard. Det handlar om att möta internationella kunder på rätt sätt, med rätt tilltal och innehåll. Ofta får du bara en chans att visa upp dig. 

Spela videoklipp