Destination Kvarken

IDENTITET
TRYCKSAKER
MONTER

Destination Kvarken är ett gränsöverskridande samarbete som jobbar för att få fler besökare till kvarkenregionen. Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Visit Seinäjoki region, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad strävar efter att tillsammans skapa mer synlighet genom att jobba tillsammans och skapa synergier. 

Tillsammans med dem tog vi fram en identitet som skulle fungera som en länk mellan de olika destinationerna. Det var viktigt att det fanns en möjlighet att skruva upp och ner synligheten beroende av vilken målgrupp de ämnade att rikta sig mot. Ordbild, grafisk manual, trycksaker och mässmaterial var en del av det som producerats. 

Identiteten

Identiteten är dynamisk och gör det möjligt att skruva upp och ner volymen visuellt. De grafiska elementen skapar ett eget uttryck och blir inte bara ”ännu en vacker vy”, utan adderar ett något mer. På en mässa kan vi skapa en miljö som syns och skiljer sig från mängden.

Mässor och montrar

Destination Kvarken finns med jämna mellanrum representerade på olika mässor. Därför togs det fram en mängd mässmaterial som alla konstruerades för att kunna vara lätta att ta upp/ned och öka och minska i storlek. Kunden behöver också kunna synas tillsammans med andra idkare och därför måste också profilen fungera tillsammans med andra.