Bosch Rexroth

Formgivning
Illustrationer
Interiördesign
Event och expo
Bildretusch
Animering och filmgrafik
Content marketing
Copywriting
Storytelling
Journalistik
SökmotoroptimerING
Bildjournalistik
Arbetsgivarvarumärke
Kampanjupplägg och Koncept
Visuell retorik

Vi har haft förmånen att samarbeta med Bosch Rexroth under många år. Arbetet har bland annat bestått av att identifiera och lyfta fram de unika styrkorna och de kundupplevda fördelarna för produktvarumärket Hägglunds och förpacka dessa i extern marknadsföring på en global marknad. I samarbete med uppdragsgivaren har vi skapat ett säljande och enhetligt marknadsföringsmaterial för kundens drivsystem på olika nyckelapplikationer. Vi har bland annat arbetat fram broschyrer, filmer och Success stories med kunduttalanden. Materialet används i såväl print som i digitala kanaler, liksom på internationella mässor. Vi arbetar dessutom med Employer Branding och intern kommunikation inom Bosch Rexroth Mellansel, liksom med SEO/SEM och Google Ads för Bosch Rexroth Sverige.

Success stories som engagerar

Två exempel på success stories är de vi skapat om LKAB Malmergets och Boliden Aitiks framgångsrika verksamhet och investeringar i hydrauliska drivsystem. Vi på Devocy fick såväl intervjua nyckelpersoner, som fotografera och filma på plats. Artiklarna har nu gått i sex större internationella B2B-magasin och även i en av Sveriges största affärstidningar. Säljarna uppskattar de formgivna referenscasen och organisationen delar ofta artiklar och bilder i sociala kanaler.

Spela videoklipp

Effektfulla bilder för sociala medier

Ett sätt att pigga upp befintliga stillbilder är att jobba med effekter. Vi kan bland annat dela upp en stillbild i lager och arbeta med djup eller inzoomningar. Här är ett exempel där vi bearbetat tre av Bosch Rexroths befintliga servicebilder med ny beskärning, färgbearbetning och rörliga effekter.