5 tips för en användarvänlig webb

Det tar endast 0.05 sekunder för användare att bilda sig en uppfattning om de gillar din webb eller inte. Det visar studien ”Attention web designers: You have 50 milliseconds to make a first impression!”.

Detta kan i sin tur kan avgöra om de stannar kvar eller lämnar webbsidan. Om användaren upplever layouten eller innehållet som oattraktivt kommer 38 procent att lämna sidan enligt Adobe. Därför är det viktigt att webben ger en bra upplevelse och är lätt att använda. Annars är det inte bara en stor risk att användaren inte kommer att återvända, utan även att de inte kommer att rekommendera ditt företag.

Människor ignorerar design som ignorerar människor.

Frank Chimero

Våra fem bästa tips för design av en användarvänlig webb är:

1. Var konsekvent

En webbsida bör vara konsekvent när det kommer till typsnitt, textstorlekar, färger, knappstorlekar, mellanrum och ikoner. Undvik för många variationer av dessa då det skapar förvirring för användaren och framstår som oprofessionellt. Om användaren är van vid funktionen av en ikon, ändra då inte ikontyp eller funktion. Detta skapar förvirring och leder till missnöje.

2. Lätt att navigera

Användare letar oftast efter något då de besöker en webb och en tumregel är att det ska gå att hitta det som söks inom tre klick, om det inte är en väldigt stor webbsida. Tydliga rubriker och märkningar gör att användaren slipper klicka in på en sida för att förstå vad den handlar om. Svårnavigerade sidor leder till att användare troligtvis inte kommer gå in på webben igen, utan söka andra alternativ.

3. Snabb laddningstid

När en sida laddas snabbt upplevs det smidigt. Går det i stället långsamt att ladda upplevs det störande. Långsam laddningstid leder till hög bounce rate (andelen besökare som lämnar sidan utan att ha gjort något). Hela 40 procent av användarna lämnar en sida om det tar mer än tre sekunder att ladda! För att öka hastigheten kan du till exempel använda komprimerade filer, aktivera cache för webbläsare, ta bort onödiga plugins och skript eller minska innehållet.

4. Responsivitet

Idag står mobiltelefoner för 62 procent av den globala webbtrafiken, därför måste din webb fungera lika bra oavsett vilken typ av enhet som används. Text och bilder ska vara lättlästa och anpassade efter storleken på skärmen. All viktig information bör gå att nå oavsett enhet och det ska inte upplevas bättre eller lättare att använda en viss typ av enhet.

5. White space

Genom att använda dig av luftig design blir innehållet mer lättläst och överskådligt. ”White space” runt exempelvis en rubrik kan öka användarens förståelse med 20 procent.

Lycka till med din webb! Vill du ha hjälp med att göra den mer användarvänlig är du välkommen att kontakta oss för mer information.