Varumärkesstrategier

Skapa mervärde i ditt varumärke

Ser andra samma sak som du ser när de tar del av ditt varumärke? Tror du de ser det du vill att de ska se, eller betyder det något annat, eller i värsta fall ingenting för dem? Varumärkesstrategi handlar om att förflytta iakttagarnas uppfattning om ditt varumärke från dagens position till något bättre, något som passar ihop med vad du vill att verksamheten ska stå för.

Som företagsledare vill du att ditt varumärke ska vara laddat med en samling goda egenskaper, associationer. Ett starkt varumärke är tydligt och välkänt.

För att lyckas skapa ett starkt varumärke krävs till att börja med en noggrann analys av nuläget och omvärlden så som konkurrenter och kunders förväntan på det ditt företag erbjuder.

Internt vill du veta hur dina medarbetare uppfattar varumärket, vad står vi för. De är också förmedlare och förstärkare av varumärket. Ett starkt varumärke gör dem trygga i den förmedlingen. Du vill också att varumärket ska samspela med din affärsidé och kärnvärden/värdegrund.

När vi arbetar med att ta fram varumärkesstrategier sker det i nära samarbete med våra kunder. Vi ser alltid till att lära känna företaget väl och ta del av fakta internt och externt för att ha en stabil grund att bygga strategin utifrån.

En varumärkesstrategi beskriver vilka värden varumärket är laddat med och hur det ska förpackas och levereras, internt och externt. Krångla inte till det. Hellre konkret och kärnfull vägledning för kommunikationen, än en tillkrånglad utläggning om företagets alla fördelar och förväntningar.

Frågan om varumärkesstrategin bör ägas och prioriteras av företagsledningen, men glöm inte bort att ha en plan för hur du får med dina medarbetare i varumärkesarbetet. Är de delaktiga och har en tydlig bild av vad ni står för ökar sannolikheten för att de talar väl om företaget och hjälper till med att förmedla bilden av verksamheten du vill att andra ska se.

Ett gott råd är också att med jämna mellanrum se över strategin igen för att hela tiden utveckla och förstärka varumärkets position på marknaden.

Kontakta oss

Relaterade case

Miva Rätt sort

Destination Höga Kusten

Bosch Rexroth

TM Konsult

Övikshem

Veckefjärden

Stringo

Arento

Paradiset Äventyrsbad

Destination Kvarken

High Coast Invest