Redaktörsroll

Personen att luta sig mot

Magasin av olika slag ligger oss varmt om hjärtat. Vi gör också kundtidningar och böcker, samt håller i content marketing för våra kunders räkning. Samtliga av dessa uppdrag innebär mängder av material som ska skapas och finjusteras för att slutresultatet ska bli det allra bästa. En viktig del i det arbetet är att se till att innehållet håller ihop, att material produceras och håller rätt kvalitet samt vara kontaktperson gentemot kund. Då krävs en riktigt vass redaktör att luta sig mot.

Våra redaktörer arbetar i ett nära samarbete med våra kunder. De är spindeln i nätet när ett nytt magasin eller annan mer omfattande publikation är på väg att ta form. Det är redaktören som tillsammans med uppdragsgivaren tar fram idéer på innehåll och eventuella övergripande teman för de publikationer vi är delaktiga i.

För dig som kund innebär det en trygghet att veta vem du ska vända dig till med frågor och tankar kring det som ska produceras. Det är också redaktören som ser till att tidplaner hålls, att rätt material hamnar på rätt ställe och att alla inblandade får den information de behöver för att genomföra uppdraget på ett så bra sätt som möjligt.

Våra redaktörer är vana vid att bedöma kvalitet, relevans och tonalitet i material av olika slag. De ser till att text, bild, form spelar väl tillsammans. Redaktörerna är projektledare med bonuskompetens i form av journalistik.

Kontakta oss

Relaterade case

Miva Rätt sort

Destination Höga Kusten

Mjälloms

Friluftsbyn

Bosch Rexroth

High Coast Destillery

Världsklass Örnsköldsvik

TM Konsult

Övikshem

Gårdsbutiken

Veckefjärden

JM KVM

Stringo

Arento

Paradiset Äventyrsbad

Destination Kvarken

High Coast Invest

Xylocap