Kommunikationsstrategier

Gemensam syn på ditt företag

Du är inte ensam. När det gäller att skapa en bild av ditt företag kanske du ser detta faktum som både positivt och inte fullt så positivt. Företagsledningen kan ha en väldigt tydlig och initierad bild av företaget som de vill förmedla, framför allt till potentiella kunder. Men det är inte alltid den bilden stämmer överens med hur medarbetare och kunder ser på företaget. Detta är en vanlig startpunkt när det handlar om att skapa en kommunikationsstrategi.

Ordet kommunikation betyder ”göra gemensamt”. Det är det som är målet med en kommunikationsstrategi – skapa och förmedla en gemensam bild som samlar till önskad gemenskap.

När en kommunikationsstrategi formuleras behöver kärnan i ditt företags erbjudande hittas och utifrån det skapa en långsiktig och trovärdig inriktning för kommunikationsarbetet. Det ska vara ett budskap som är förankrat bland medarbetare och ledning med förhoppning om att sprida det till externa intressenter. Vad är budskapet? Vilka målgrupper ska nås och via vilka kanaler?

Kommunikationsstrategiarbete kan ha många olika namn. Gemensamt för dem är insikten om att många element av ett företag måste samspela för att skapa en form där delarna stärker helheten och resultatet blir en tydlig bild av vad ditt företag erbjuder. Det finns ett överenskommet mål med en strategi och en plan för hur målet ska nås med hjälp av kommunikationsåtgärder.

En typisk arbetsgång för att ta fram en kommunikationsstrategi är att först skapa sig en bild av nuläget i ditt företag. Det kan ske på olika sätt, en genomgång av affärsplaner, nulägesanalyser eller djupintervjuer med medarbetare och/eller kunder är några exempel. Fakta analyseras och utifrån den kan en strategi utformas i nära samarbete mellan strateg och ledningen i ditt företag. Strategin innehåller en idé/koncept för vad som ska kommuniceras, vad ni ska fokusera på i er kommunikation. Kom ihåg att arbetet inte slutar när strategin formulerats och presenterats. En mycket viktig del i arbetet är hur väl du i praktiken lyckas förverkliga strategin internt och externt.

Och då är vi tillbaka i det faktum att du inte är ensam. En kommunikationsstrategi är aldrig bättre än hur den används i praktiken. Det är du, tillsammans med dina medarbetare, som förmedlar en gemensam bild av ditt företag. Och det är alltid människor utanför organisationen som realiserar kommunikationsmålen. Det är vad de väljer att göra som visar om strategin varit framgångsrik eller inte. Strategin skapar förutsättningar för att de ska göra som du och ditt företag önskar. Den ska påverka dem så att både de och ditt företag tjänar på det.

Vi hjälper dig att ta fram en väl genomarbetad strategi som fungerar som en kompass för att navigera mot dina affärsmässiga mål.

Kontakta oss

Relaterade case

Miva Rätt sort

Destination Höga Kusten

Bosch Rexroth

TM Konsult

Övikshem

Veckefjärden

Stringo

Arento

Paradiset Äventyrsbad

Destination Kvarken

High Coast Invest