Workshops

Konkret övning ger konkret resultat

Inspiration och nya idéer efterfrågas ibland av våra kunder. De vill till exempel fortbilda sina medarbetare eller konkret arbeta med en ny kultur på arbetsplatsen.
Workshops kan vara ett sätt att aktivt ta till sig information eller implementera ett nytt arbetssätt.Vi utformar workshops utifrån kunderna behov. Vi har planerat och arrangerat workshops för allt från skrivövningar för kommunikatörer som ska lära sig skriva pressmeddelanden till workshops som en del i ett bolags värdegrundsarbete och som inspirerande och energigivande avbrott under en annars teoritung konferens.Vad behöver du hjälp med? Tillsammans hittar vi en lösning som sprider energi och ökar kompetensen på din arbetsplats.

Kontakta oss

Relaterade case

Umeå Jazzfestival

Abisko Mountain Lodge

Örnsköldsviks Gymnasium

Höga Kusten-löftet

Talangattraktion Höga Kusten

Miva Rätt sort

Destination Höga Kusten

Mjälloms

Friluftsbyn

Bosch Rexroth

High Coast Destillery

Världsklass Örnsköldsvik

TM Konsult

Övikshem

Gårdsbutiken

Veckefjärden

Electrolux

JM KVM

JBN

Stringo