Visuella identiteter

Visuell identitet visar vem du är

Vikten av det första intrycket. Den visuella identiteten är ett företags synligaste del. Det är ofta din första chans att skapa ett intresse. Det är din möjlighet att förtydliga bilden av ditt företag och stärka ditt varumärke. En bra visuell identitet speglar företaget och dess goda egenskaper. Den skapar stolthet hos de egna medarbetarna och en tydlig närvaro på marknaden. Vi hjälper dig gärna med att designa en sammanhållen och tydlig visuell identitet för ditt företag.
Om företaget redan har en etablerad och välkänd identitet kan en uppfräschning och strukturering vara tillräckligt för att göra den användarvänlig och modern. I de fall ett företag gjort drastiska förändringar organisatoriskt och vill göra en omstart, eller i de fall en sammanhållen visuell identitet helt saknas, kan det vara en god idé att designa något helt nytt som på ett effektivt sätt gör avtryck på marknaden.Arbetet med att ta fram en visuell identitet ser olika ut beroende på förutsättningarna. Det vanligaste är att man går genom följande steg: Ta reda på vad företaget står för, vad är unikt och vilken bild ska förmedlas. Det kan handla om bakgrund, vad som gör medarbetarna stolta och/eller vad företagsledningen har för vision för företaget. Oftast en kombination av samtliga. Sedan formuleras budskapet. Vad är det för bild vi vill ge av företaget? Det kan handla om allt från vilken kvalitet vi har på produkterna till vilka värden vi vill att företaget ska förknippas med.En visuell identitet består av bildliga budskap, exempelvis logotyp, färg- och bildval samt en manual för hur de valda grafiska elementen ska användas.Glöm inte bort att en visuell identitet aldrig är bättre än det sätt den kommuniceras. För att få bästa möjliga genomslagskraft behöver den först och främst vara väl genomtänkt. Sedan behöver medarbetarna vara med på tåget när det handlar om att förmedla den bilden. Dessutom måste ni vara konsekventa i hur och när den visuella identiteten ska vara synlig, inte bara i enstaka kampanjer utan även i det vardagliga arbetet.När företaget har en visuell identitet att hålla sig till blir det mycket enklare att förmedla en hållbar och sammanhållen bild av vilka ni är, både internt och externt.Den visuella identiteten är ditt företags själ förpackad i grafisk form.

Kontakta oss

Relaterade case

Lumiary

Content
Digitalt
Identitet
Print

Umeå Studentkår – Ny webbplats

Digitalt

Talangattraktion Höga Kusten

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Umeå Studentkår

Content
Digitalt
Print

Jazzfesten

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks kommun

Content
Digitalt
Identitet
Print

Region Västernorrland

Identitet
Print

Saltå Kvarn

Digitalt
Identitet

Umeå Jazzfestival

Content
Digitalt
Identitet
Print

Abisko Mountain Lodge

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks Gymnasium

Digitalt
Identitet

Höga Kusten-löftet

Content
Digitalt

Miva Rätt sort

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Destination Höga Kusten

Identitet
Strategi

Mjälloms

Digitalt
Identitet
Print

Friluftsbyn

Identitet
Print

Bosch Rexroth

Content
Digitalt
Print
Strategi

High Coast Destillery

Digitalt

Världsklass Örnsköldsvik

Content

TM Konsult

Content
Digitalt
Strategi