Visuell retorik

Bilder som talar till dig

Visuell retorik handlar om hur vi använder bildspråk för att beröra och påverka, med eller utan tillhörande text.

Retorik har du säkert hört talas om. Det är konsten att använda ord för att påverka. Visuell retorik handlar om samma sak, men använder bilder och illustrationer som verktyg istället. Bilden fyller alltså inte bara en estetisk funktion, utan bilder, illustrationer, färger och dekorationer i sig är laddade med budskap.

I vissa fall är det givet, exempelvis när det handlar om ikoner eller beskrivande bilder på skyltar och liknande. Men det kan också handla om vilket typsnitt du väljer för att förmedla något. Är det ett handskrivet, lite barnsligt typsnitt eller väljer du ett tungt och stramt? Det kan också handla om vilket bildspråk du väljer. Vill du ha människor med i bilderna eller ska de mest visa detaljer av tekniska lösningar och produkter?

Fundera på vad de olika alternativen sänder för signaler och hur du vill att ditt företag uppfattas av den som tittar. Detta är viktigt att tänka på oavsett om det handlar om en enstaka annons eller ditt företags hela grafiska profil.

Låter det svårt? Låt oss tänka åt dig. Våra formgivare är experter på att formulera ett bildspråk där vi också tar visuell retorik i beaktande. Med hjälp av bildliga element förstärker vi ditt budskap och skapar en känsla hos mottagaren. Färger, former, bildspråk och ikoner – allt spelar roll och deltar med sin del i en helhet.

I varje grafisk profil vi tar fram ser vi till att matcha bildspråket med de värderingar och den uppfattning kunden vill förmedla. Vi har kunskapen och idéerna.

Kontakta oss

Relaterade case

Umeå Jazzfestival

Abisko Mountain Lodge

Örnsköldsviks Gymnasium

Höga Kusten-löftet

Talangattraktion Höga Kusten

Miva Rätt sort

Destination Höga Kusten

Mjälloms

Friluftsbyn

Bosch Rexroth

High Coast Destillery

Världsklass Örnsköldsvik

TM Konsult

Övikshem

Gårdsbutiken

Veckefjärden

Electrolux

JM KVM

JBN

Stringo