Paneldebatter

Gör plats på scen

Ofta är vi som kommunikationsbyrå delaktiga i företags varumärkesstrategier och i värdegrundsarbete med mera. Företagen vill stärka sina varumärken på marknaden eller är i behov av förtydligad intern kommunikation i någon fråga.
Ett sätt att göra det är att bjuda in till event där utvalda deltagare får diskutera eller samtala kring givna frågor. Det kan göra att de inbjudna åskådarna känner sig sedda och att du på samma gång får föra ut ditt budskap utan att verka för påstridig.Ett villkor för att arrangemanget ska få den önskade effekten är att det finns ett uttalat och tydligt syfte med sammankomsten och att en påläst och uppmärksam moderator leder samtalet i rätt riktning.Vi är vana att som en del i bolags marknadsplaner eller som enstaka uppdrag ta på oss att arrangera event av olika slag, exempelvis paneldebatter. Vi arbetar då nära våra kunder för att så pricksäkert som möjligt få önskad effekt.Vi tar också på oss uppdrag att bara vara moderator vid arrangemang som någon annan, exempelvis företaget själva, ansvarar för. Se mer på sidan om moderering.

Kontakta oss

Relaterade case

Lumiary

Content
Digitalt
Identitet
Print

Umeå Studentkår – Ny webbplats

Digitalt

Talangattraktion Höga Kusten

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Umeå Studentkår

Content
Digitalt
Print

Jazzfesten

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks kommun

Content
Digitalt
Identitet
Print

Region Västernorrland

Identitet
Print

Saltå Kvarn

Digitalt
Identitet

Umeå Jazzfestival

Content
Digitalt
Identitet
Print

Abisko Mountain Lodge

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks Gymnasium

Digitalt
Identitet

Höga Kusten-löftet

Content
Digitalt

Miva Rätt sort

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Destination Höga Kusten

Identitet
Strategi

Mjälloms

Digitalt
Identitet
Print

Friluftsbyn

Identitet
Print

Bosch Rexroth

Content
Digitalt
Print
Strategi

High Coast Destillery

Digitalt

Världsklass Örnsköldsvik

Content

TM Konsult

Content
Digitalt
Strategi