Paneldebatter

Gör plats på scen

Ofta är vi som kommunikationsbyrå delaktiga i företags varumärkesstrategier och i värdegrundsarbete med mera. Företagen vill stärka sina varumärken på marknaden eller är i behov av förtydligad intern kommunikation i någon fråga.
Ett sätt att göra det är att bjuda in till event där utvalda deltagare får diskutera eller samtala kring givna frågor. Det kan göra att de inbjudna åskådarna känner sig sedda och att du på samma gång får föra ut ditt budskap utan att verka för påstridig.Ett villkor för att arrangemanget ska få den önskade effekten är att det finns ett uttalat och tydligt syfte med sammankomsten och att en påläst och uppmärksam moderator leder samtalet i rätt riktning.Vi är vana att som en del i bolags marknadsplaner eller som enstaka uppdrag ta på oss att arrangera event av olika slag, exempelvis paneldebatter. Vi arbetar då nära våra kunder för att så pricksäkert som möjligt få önskad effekt.Vi tar också på oss uppdrag att bara vara moderator vid arrangemang som någon annan, exempelvis företaget själva, ansvarar för. Se mer på sidan om moderering.

Kontakta oss

Relaterade case

Umeå Jazzfestival

Abisko Mountain Lodge

Örnsköldsviks Gymnasium

Höga Kusten-löftet

Talangattraktion Höga Kusten

Miva Rätt sort

Destination Höga Kusten

Mjälloms

Friluftsbyn

Bosch Rexroth

High Coast Destillery

Världsklass Örnsköldsvik

TM Konsult

Övikshem

Gårdsbutiken

Veckefjärden

Electrolux

JM KVM

JBN

Stringo