Manusarbete

Manusarbete utan drama

Rörliga media blir allt vanligare som en naturlig del av ett företags marknadsföring. Allt från filmer på bara några sekunder för sociala medier till längre presentationsfilmer är något vi får i uppdrag att producera.
Oavsett om filmen är 20 sekunder eller 10 minuter krävs noggrann planering, både före, under tiden och i klippskedet. Att strukturera och formatera det jobbet är det vi kallar manusarbete.Under förarbetet analyserar vi tillsammans med kund vad som ska uppnås med filmen. Vad vill vi berätta och vilka vill vi nå, med vilket budskap? Därefter tar själva manusförfattandet vid.En film bestående av bara bilder behöver också ett manus. Vad ska visas och i vilken ordning? Här krävs god kompetens och känsla för dramaturgi, det vill säga hur vi strukturerar en historia för bästa effekt.Och ofta innehåller filmer text i någon form, antingen som undertexter eller beskrivande text. Om det ska finnas text med i någon form ska den också produceras.Vi producerar manus för såväl film som poddar och radio. Här hos oss finns kompetens från Sveriges Radio och Sveriges Television samt utbildningar inom Medieproduktion.Manusförfattare, filmare och kund arbetar i nära samarbete för att väcka intresse med rätt ton och känsla för att skapa ett budskap som når fram.

Kontakta oss

Relaterade case

Umeå Jazzfestival

Abisko Mountain Lodge

Örnsköldsviks Gymnasium

Höga Kusten-löftet

Talangattraktion Höga Kusten

Miva Rätt sort

Destination Höga Kusten

Mjälloms

Friluftsbyn

Bosch Rexroth

High Coast Destillery

Världsklass Örnsköldsvik

TM Konsult

Övikshem

Gårdsbutiken

Veckefjärden

Electrolux

JM KVM

JBN

Stringo