Kundundersökningar

Frågor att ställa innan din kundundersökning

En kundundersökning ger värdefulla svar – om frågorna är rätt ställda och svaren tas om hand på rätt sätt. Som en del i ett strategiskt arbete fyller kundundersökningar en viktig funktion.
Vi genomför kundundersökningar, ibland som en del i värdegrunds- eller kommunikationsarbete, ibland för att vår uppdragsgivare genomför ett förbättringsarbete av något slag.Innan kundundersökningen behöver du själv besvara frågorna om varför du vill genomföra den och vad du har tänkt använda svaren till? Det är det enda sättet att sedan kunna formulera rätt frågor.Inför en kundundersökning har vi en nära dialog med uppdragsgivaren för att förstå vad som ska uppnås. Efter det kan vi hjälpa till att formulera frågor och ge förslag på hur undersökningen ska genomföras, vilka vill vi ska svara på frågorna och hur når vi dem?När frågorna är formulerade och kanalen för att ställa dem är bestämd är det dags för datainsamling. Vi har genomfört såväl undersökningar med hjälp av telefonintervjuer med öppna frågor som enkäter i pappersformat och har erfarenhet av enkäter via webb-baserade formulär. Vilken insamlingsmetod vi väljer beror på vad som lämpar sig bäst för just din målgrupp och ditt ändamål.När informationen är insamlad hjälper vi till och analyserar och sammanställer den utifrån de frågeställningar som undersökningen är menad att besvara. I vårt fall handlar det ofta om vilka förväntningar en uppdragsgivares kunder har, vad som gör företaget unikt och vad som ses som företagets främsta styrkor. Det är exempel på frågor som är relevanta när det till exempel handlar om att samla information för att planera för hur företagets kommunikation ska utformas. Det är viktigt att du har en plan för hur svaren från undersökningen ska användas och att du agerar på resultatet.Kom ihåg att även en kundundersökning är en del av kundupplevelsen. En illa genomförd kundundersökning som inte heller leder till en förändring eller förbättring ger en negativ uppfattning om företaget. Medan en professionellt genomförd kundundersökning, med relevanta frågor vars svar leder till en tydlig förändring skapar förtroende och en positiv inställning till din verksamhet.

Kontakta oss

Relaterade case

Lumiary

Content
Digitalt
Identitet
Print

Umeå Studentkår – Ny webbplats

Digitalt

Talangattraktion Höga Kusten

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Umeå Studentkår

Content
Digitalt
Print

Jazzfesten

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks kommun

Content
Digitalt
Identitet
Print

Region Västernorrland

Identitet
Print

Saltå Kvarn

Digitalt
Identitet

Umeå Jazzfestival

Content
Digitalt
Identitet
Print

Abisko Mountain Lodge

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks Gymnasium

Digitalt
Identitet

Höga Kusten-löftet

Content
Digitalt

Miva Rätt sort

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Destination Höga Kusten

Identitet
Strategi

Mjälloms

Digitalt
Identitet
Print

Friluftsbyn

Identitet
Print

Bosch Rexroth

Content
Digitalt
Print
Strategi

High Coast Destillery

Digitalt

Världsklass Örnsköldsvik

Content

TM Konsult

Content
Digitalt
Strategi