Content marketing

Content marketing - vad är det?

Mycket kortfattat är content marketing en strategisk metod för att regelbundet föra ut budskap på i egen kanal, med syfte att skapa ökade affärsmöjligheter.
Det viktigaste med content marketing är att med hjälp av intressant innehåll locka en växande och återkommande målgrupp som dessutom är köpvillig. Alltså skapa innehåll och sprida det.För att kunna göra det krävs en väl genomtänkt plan och engagerade skribenter. Vi kan hjälpa dig med båda delarna.Tillvägagångssätten för att leverera bra content marketing kan variera, men samtliga har det gemensamt att budskapet förs ut på en plattform som avsändaren är ägare till. Det kan vara en webbsida, en kundtidning, en sida på sociala medier eller någon annan kanal som avsändaren förfogar över.Content marketing är också något som sker över tid. Plattformen används kontinuerligt för att föra ut information som mottagaren upplever som värdefull och relevant. Själva innehållet i sig är inte det som är värdefullt utan värdet det skapar i form av ett ökande antal mottagare.Att satsa på content marketing är ingen kortsiktig plan. Däremot är det en mätbar metod som på sikt ökar din kundgrupp och påverkar deras köpvillighet.Det handlar om att skapa så intressant innehåll att besökarna inte kan låta bli att återvända om och om igen. Som avsändare är självklart förhoppningen också att besökarna ska bli köpvilligare av det innehåll som erbjuds.Vi hjälper dig gärna att formulera vilket mål du har med din content marketing och förslag på plattformar och innehåll. Vi ger också förslag på passande aktiviteter för att din önskade målgrupp ska hitta fram till innehållet. Det kan vara sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sponsrade inlägg på sociala medier eller något annat.Tillsammans väljer vi helt enkelt kanal, aktiviteter, kontinuitet och innehåll. Dessutom finns våra skribenter till hands om du vill ha professionell hjälp med att formulera innehåll som lockar besökarna att återvända. Vi skapar content marketing som fungerar.

Kontakta oss

Relaterade case

Umeå Jazzfestival

Abisko Mountain Lodge

Örnsköldsviks Gymnasium

Höga Kusten-löftet

Talangattraktion Höga Kusten

Miva Rätt sort

Destination Höga Kusten

Mjälloms

Friluftsbyn

Bosch Rexroth

High Coast Destillery

Världsklass Örnsköldsvik

TM Konsult

Övikshem

Gårdsbutiken

Veckefjärden

Electrolux

JM KVM

JBN

Stringo