Animering och filmgrafik

Rörligt blir tydligt

De flesta film- och tv-produktioner innehåller någon slags grafik och ofta även animering. Och som du vet blir film i lång och kort variant allt vanligare som budskapsbärare.

Det är ingen slump att många instruktioner i dag sker i filmformat, ofta animerad film. Grafik och animering kan hjälpa en film att verkligen nå fram.

Animering betyder ursprungligen ”att göra levande”. Det är alltså en teknik för att göra döda ting levande. En animerare kan få 2-dimensionell eller 3-dimensionell grafik att se ut att röra på sig. Allt eftersom tekniken utvecklas, utvecklas också möjligheterna att illustrera och levandegöra komplexa skeenden. Tidiga animeringar gjordes för hand, en bild i taget. I dag sker animeringen i dataprogram.

Det finns flera anledningar till att välja animerad film för sitt budskap. Animering gör det enklare att förklara processer och funktioner som i vanliga fall inte är synliga, exempelvis delar av en motor som inte syns utifrån, kemiska processer som inte är synliga för blotta ögat, eller en vision av något som ännu inte är verklighet. Har du en gång gjort en animering kan du dessutom återanvända den i flera kanaler och justera utan att behöva göra om alltihop igen. Det är också möjligt att med hjälp av animering förenkla komplexa system eller skeenden på ett sätt som går att förstå för en bredare publik, kanske med en humoristisk twist som inte vore möjligt med traditionell film. Tittarna vill bli underhållna och informerade.

Utnyttja mottagarnas nyfikenhet i kombination med vår kreativitet och kompetens för att öka kunskapen om just ditt företag och dess verksamhet.
Hos oss arbetar formgivare och filmare som förvandlar din vision till en lättillgänglig och igenkänningsbar helhet i form av filmgrafik och animering om du vill.

Kontakta oss

Relaterade case

Umeå Jazzfestival

Abisko Mountain Lodge

Örnsköldsviks Gymnasium

Höga Kusten-löftet

Talangattraktion Höga Kusten

Miva Rätt sort

Destination Höga Kusten

Mjälloms

Friluftsbyn

Bosch Rexroth

High Coast Destillery

Världsklass Örnsköldsvik

TM Konsult

Övikshem

Gårdsbutiken

Veckefjärden

Electrolux

JM KVM

JBN

Stringo