Aktivitetsplaner

7 steg till en framgångsrik aktivitetsplan

Att skapa en aktivitetsplan låter kanske som något avancerat och jobbigt. Men idén med en aktivitetsplan är i själva verket att en väl genomarbetad plan ger ro i själen och är ett kostnadseffektivt sätt att positionera ditt företag på marknaden.
Aktivitetsplanen är ett levande dokument som ger dig överblick över företagets marknadsmöjligheter och en strategi för att så effektivt som möjligt nyttja dem. Du minskar också risken för att hamna i situationer när du tvingas släcka bränder istället för att skapa genomtänkta marknadsåtgärder.Det finns sju punkter vi rekommenderar att du har med när du formulerar din första aktivitetsplan. Det är nuläge, analys, budget, åtgärder, mål, genomförande och uppföljning.

1. Nuläge

Börja med att definiera ert företags affärsidé och hur utgångsläget ser ut. Vilka är era kunder och vad har de för behov? Vilka är era konkurrenter och hur står ni er i den konkurrensen?

2. Analys

Utifrån detta är det dags att dra slutsatser. På vilket vis kan ni använda den kunskapen? Hur kan ni nå era potentiella kunder? Vad är det ni har som kan attrahera dem? Hur ska ni se till att få uppmärksamhet för det ni har att erbjuda? Har ni några svagheter ni skulle vilja utveckla?

3. Budget

För att kunna formulera en realistisk plan krävs att du vet vilka resurser som står till ditt förfogande för detta.

4. Åtgärder

Nu vet ni vilka ni vill nå, vad ni ska fokusera på och vad du får spendera på det. Då är det dags att planera vilka åtgärder ni tror skulle lyfta ert företag under den tidsperiod aktivitetsplanen täcker. Vilken tid är bäst, vilka kanaler är bäst för er, och så vidare.

5. Mål

Lika viktigt som åtgärderna ni planerar, är varför ni gör det. Vad är det ni vill åstadkomma? Målen bör vara väldefinierade och mätbara.

6. Genomförande

Om aktivitetsplanen är ett levande dokument, inte bara för marknadsavdelningen utan också i ledningsgrupp och bland medarbetarna, kommer det att underlätta genomförandet. Planen ger er möjlighet till en bättre framförhållning i det övergripande marknadsarbetet.

7. Uppföljning

Till sist är det förstås viktigt att följa upp den plan och de åtgärder ni genomfört. Genom att efter varje tidsperiod utvärdera om planen gett önskad effekt bygger ni en värdefull kunskapsbank kring vad som fungerar bra och mindre bra för er för att nå era affärsmässiga mål. Om resultatet är bra men inte följer planen, släng planen. Planen är inte en åtgärd i sig, bara en karta på vägen mot framgång.Låter det krångligt? Tro oss – det är ett arbete som är väl värt mödan. Våra strateger hjälper er gärna med verktyg och att med sin erfarenhet göra processen så smidig som möjligt.

Kontakta oss

Relaterade case

Lumiary

Content
Digitalt
Identitet
Print

Umeå Studentkår – Ny webbplats

Digitalt

Talangattraktion Höga Kusten

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Umeå Studentkår

Content
Digitalt
Print

Jazzfesten

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks kommun

Content
Digitalt
Identitet
Print

Region Västernorrland

Identitet
Print

Saltå Kvarn

Digitalt
Identitet

Umeå Jazzfestival

Content
Digitalt
Identitet
Print

Abisko Mountain Lodge

Content
Digitalt
Print

Örnsköldsviks Gymnasium

Digitalt
Identitet

Höga Kusten-löftet

Content
Digitalt

Miva Rätt sort

Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi

Destination Höga Kusten

Identitet
Strategi

Mjälloms

Digitalt
Identitet
Print

Friluftsbyn

Identitet
Print

Bosch Rexroth

Content
Digitalt
Print
Strategi

High Coast Destillery

Digitalt

Världsklass Örnsköldsvik

Content

TM Konsult

Content
Digitalt
Strategi