Små ord med stor effekt

Visst blir du glad när ett webbformulär, ett biljettköp eller en enkät är lätt att begripa, går fort att ta sig igenom och gör precis det som den ska med minsta möjliga ansträngning? Grattis, då har du fått uppleva bra UX-design. Inom detta begrepp inryms allt som gör en digital användarupplevelse så bra som möjligt. Det ska vara lätt att göra rätt, och UX:arna står på din – användarens – sida.

Vad är UX-writing?

En UX-writer jobbar tillsammans med UX-designers för att uppnå samma mål. Men där UX-designern ser till användarupplevelsen ur ett tekniskt och visuellt perspektiv, tar UX-writern orden till hjälp för att guida användaren framåt på bästa sätt.

Viktiga faktorer när vi tar fram UX-anpassade texter är till exempel:

  • Sätt förväntningarna rätt. Hur lång tid förväntas användaren lägga på detta, är det två minuter eller en kvart?
  • Guida rätt! Det ska aldrig finnas någon tvekan om vad användaren ska göra härnäst.
  • Förtydliga. Vi lämnar ingenting åt användaren att gissa, all information ska vara tydlig.
  • Förenkla. Vi tar bort överflödig information och håller oss till kärnan.
  • Inkludera! Vi anpassar texten så att läsare på alla olika nivåer ska förstå den – ett lagkrav i många sektorer, men också något som borde vara självklart i alla sammanhang.

Tillgänglighet gagnar alla

Tillgänglighetsanpassning kan ibland kännas som en krånglig pålaga – men faktum är att lättbegripliga texter alltid presterar bättre. Ett krångligt språk utesluter en del av läsarna, och minskar alltså träffytan för din text. Ett enkelt sätt att kontrollera läsbarheten är att testa din text enligt Läsbarhetsindex, LIX. Denna artikel har till exempel ett LIX-index på 36, vilket betecknas som lättläst, skönlitteratur, populärtidningar.

Vad är skillnaden på copywriting och UX-writing?

Det brukar ofta sägas att skillnaden mellan copywriting och UX-writing är att medan copy handlar om att sälja, så handlar UX-writing om att hjälpa. Det är sant, på så vis att målet i det enskilda uppdraget är att hjälpa användaren att navigera på ett smidigt sätt. I många sammanhang – men absolut inte alltid – finns ju ändå ett köp av produkter eller tjänster med i bilden.

Se upp för ”dark UX”

UX-tekniker kan också missbrukas för att styra användaren till val som den kanske inte skulle ha gjort. Tänk till exempel på gömda ”finstilta texter”, vilseledande popuprutor eller förikryssade rutor om att ta emot ett alltför frekvent nyhetsbrev om, säg, nymfparakiter. Detta kallas ibland för ”dark UX” och går helt emot syftet med den UX vi jobbar med – där är ju målet att användaren ska känna sig fullt informerad, trygg och nöjd med sitt val.

Vi på Devocy har både designers och formgivare och med stor kunskap inom UX. Funderar du på hur din webbkommunikation kan bli bättre ur ett UX-perspektiv? Välkommen att höra av dig!

Kontakt

Albin Grahn

Projektledare / Skribent

073-945 05 36