Nyheter
Showcase
Kontakt
Stringo
Kund:
Strategi och löpande marknadsföring
Strategi och löpande marknadsföring
Företaget Famek i Nyland producerar och utvecklar världsledande fordonsflyttare under varumärket Stringo. Vi har under flera år fungerat som deras strategiska bollplank i marknadsföringsfrågor. I det arbetet har vi bland annat utarbetat kommunikationsstrategi, grafisk identitet, bildprofil och en plan för digital varumärkesutveckling i nära samråd med ledningen.
Uppdragen innefattar att producera nytt sälj- och mässmaterial till säljare och återförsäljare liksom att planera och skriva allt från blogginlägg till nyheter och produktpresentationer i företagets digitala kanaler. Företaget har även lanserat en helt ny Stringomodell (S3) där vi har varit med och tagit fram allt från bilder, broschyr- och säljmaterial till instruktionsvideor och mässmontrar.
läs mer

föregående Porfolio

Nästa Porfolio

Nästa Porfolio

de senaste projekten

Följ oss på Instagram