Nyheter
Showcase
Kontakt
RISE Processum
Kund:
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
Vartannat år producerar RISE Processum en populärversion av sin verksamhetsberättelse. Vi har haft förtroendet att producera denna sedan år 2010, vilket har gett oss värdefull kunskap om framtidens gröna alternativ. (Vi har även skapat imagebroschyr och dito annonser för Framtidens Bioraffinaderi.
Tillsammans med representanter för Processum deltar vi i redaktionsråd och håller därefter i produktionen av journalistisk text och bild, samt tryck. Utmaningen består i att beskriva och göra komplexa innovationer och forskning tillgängliga i text och bild för en målgrupp bestående av såväl de redan ”insatta” som den breda allmänheten. Genom åren har vi också tagit fram ett antal uppskattade illustrationer som visar framgångarna för Processum och initiativet Framtidens Bioraffinaderi på ett överskådligt sätt. Vi är glada att de nya ägarna RISE har fortsatt förtroende för oss och att vi fick producera även denna verksamhetsberättelse.
läs mer

föregående Porfolio

Nästa Porfolio

Nästa Porfolio

de senaste projekten

Följ oss på Instagram