Nyheter
Showcase
Kontakt
Örnsköldsviks kommun
Kund:
Koncept webbmagasinet Evolve
Koncept webbmagasinet Evolve
För att visa den positiva utveckling som sker i Örnsköldsvik har vi på uppdrag av Örnsköldsviks kommun tagit fram produkten Evolve – ett webbmagasin fyllt av artiklar, bilder och filmer. Vi har levererat grundidén och agerat bollplank vad gäller det grafiska utseendet. Genom ett medvetet val av tonalitet, ämnen, form- och bildspråk skapar vi ett kommunikativt uttryck för Örnsköldsvik i kommunikationen med sina medborgare.
Ledord är utveckling, mångfald, skaparkraft, destination, boendemiljö och kompetens. Förutom att väcka stolthet hos kommuninvånarna är syftet också att få människor att berätta om Örnsköldsvik och sprida dessa berättelser via sina nätverk. Varje del av innehållet kan därför enkelt delas till sociala medier. Vi formulerar samtliga texter och idéer för foto och film utifrån ett gemensamt redaktionsråd med uppdragsgivaren. Förutom att skriva, har vi även producerat filmer och kompletterat med reportagefoto där det har behövts. Evolve ges ut 3-4 gånger och marknadsförs främst via sociala medier. Evolve hittar du här: http://www.evolve.ornskoldsvik.se/.
läs mer

föregående Porfolio

Nästa Porfolio

Nästa Porfolio

de senaste projekten

Följ oss på Instagram