Nyheter
Showcase
Kontakt
Miva
Kund:
Värdegrundsarbete
Värdegrundsarbete
Vi har, i nära samarbete med kunden, stegvis utmejslat och förankrat Mivas värdegrund. Syftet på sikt är att skapa en gemensam bild av Miva, såväl internt som externt. Viktigt har varit att få med de anställda på tåget i övergången från förvaltnings- till bolagskultur för att på så sätt kunna nå visionen ”att bli ett föredöme med kunden och hållbar utveckling i fokus”.
Fyra ledstjärnor utgör basen i värdegrunden. Dessa har vi noggrant definierat tillsammans för att nå samsyn och gemensam förståelse. Vi har även tagit fram goda exempel på hur man i bolagets olika nivåer använder och kan använda ledstjärnorna i sin vardag. För visuellt stöd har vi tagit fram värdegrundssymboler, där varje symbol står för en ledstjärna och där alla ledstjärnor tillsammans bildar en värdegrundskompass. Symbolerna används i vardagen för att uppmuntra och stötta det fortsatta, dagliga arbetet i riktning mot visionen. Arbetet har bland annat omfattat intervjuer med personalen, workshops med ledningsgruppen och hela värdegrundsdagar för samtliga medarbetare, inklusive föreläsningar. Vid värdegrundsdagarna delas fyra utmärkelser kopplade till ledstjärnorna ut till medarbetare som gjort något för att leva upp till och stärka dessa. Förutom äran får vinnaren en statyett av den aktuella ledstjärnan. Efter flera år med internt värdegrundsarbete börjar organisationen ”leva” sin värdegrund och är mogen att gå ut externt och marknadsföra goda exempel. Detta har vi gjort i form av storytelling i annonser och film. Se filmen på miva.se/ledstjärnor
läs mer

föregående Porfolio

Nästa Porfolio

Nästa Porfolio

de senaste projekten

Följ oss på Instagram