Nyheter
Showcase
Kontakt
Magasin Höga Kusten Publ.
Kund:
Konceptutveckling och löpande arbete
Magasin
På uppdrag av redaktionen för Magasin Höga Kusten har vi ansvar för att strategiskt utveckla och konceptualisera magasinet. Ett magasin vars syfte är att lyfta destinationen Höga Kusten, främst utifrån ett redaktionellt perspektiv men även med hjälp av grafisk form som stärker och lockar
Förutom vårt övergripande konceptansvar ligger även all annonsförsäljning hos Devocy. Dessutom skriver och/eller fotograferar våra medarbetare alltid till ett par av uppslagen i magasinet.
läs mer

föregående Porfolio

Nästa Porfolio

Nästa Porfolio

de senaste projekten

Följ oss på Instagram