Nyheter
Showcase
Kontakt
JM
Kund:
Marknadsföring av bostadsprojekt
Marknadsföring av bostadsprojekt
Ett löpande uppdrag för JM-koncernen (JM, Seniorgården och Borätt) är att skapa säljmaterial för nya bostadsprojekt.
Uppdragsgivare är de olika marknadskoordinatorerna inom JM som också förser oss med marknads- och situationsplaner. Det färdiga resultatet kan vara säljbroschyrer, bostadsfakta, DR-utskick, webb, blogg-, Instagram- och Facebookinlägg, exponeringsmaterial, liksom programmerade banners och printannonser
läs mer

föregående Porfolio

Nästa Porfolio

Nästa Porfolio

de senaste projekten

Följ oss på Instagram