Nyheter
Showcase
Kontakt
JM
Kund:
Annonskampanj
Annonskampanj
Uppdraget från JMs kommunikationsstab i Stockholm var att utifrån kunskap om respektive målgrupp, definierade teman och säljfördelar utforma förslag på kampanjmaterial som skapar nyfikenhet och vilja att ta reda på mer. Mallarna färdigställdes för hela mediemixen inför årets början och anpassades därefter till medverkande projekt innan införandet.
I arbetet ingick att skapa en övergripande kommunikativ idé för kampanjerna samt koncept och kommunikation för varje underliggande tema. Detta anpassades för samtliga kanaler och format, vilka var fem digitala kanaler (som Facebook, Hemnet och Booli) och tre printkanaler (som DN). Vi skapade ett visuellt förslag på kommunikation som sticker ut och som särskiljer sig från JMs traditionella annonser. Vi har också skrivit all copy, vilken är nischad i 16 varianter utifrån från bostadens storlek, geografi, fördelar med läget, planerade projekt i olika stadier och aktuella händelser i omvärlden. På så sätt kan samma bostad fånga intresset hos personer med olika utgångspunkt i sitt sökande.
läs mer

föregående Porfolio

Nästa Porfolio

Nästa Porfolio

de senaste projekten

Följ oss på Instagram