Nyheter
Showcase
Kontakt
Örnsköldsviks Airport
Kund:
Kampanj Här lyfter din dag
Kampanj Här lyfter din vardag
Av Örnsköldsvik Airport fick vi i uppdrag att med hjälp av kommunikation visa på nödvändigheten av en flygplats i Örnsköldsvik. När vi tittade på de kommunikativa utmaningarna delade vi upp de olika intressenterna i arenor och satte upp kunskaps-, attityd- och handlingsmål för respektive arena. Detta gjorde vi i form av en nulägesanalys och en marknadsaktivitetsplan. Därefter utarbetade vi en budskapsplattform, skapade imagemarknadsföring och skrev pressreleaser.
En viktig del i arbetet var att skapa förankring och ambassadörskap via möten och workshops med medarbetare, styrelse och externa intressenter. För detta ändamål skapade vi bland annat presentationsstöd och en intern fickhandbok med korta hissbudskap. Vi valde att lyfta fram några referenser som fick berätta vad det betyder för dem att det finns ett lokalt flyg i Örnsköldsvik. Enheterna i den storytellingbaserade kampanjen ”Här lyfter din dag” kommunicerades bland annat via exponering på flygplatsen, mediakuben i Fjällräven Center, den egna webben, Facebook, personliga brev, printannonsering och närvaro i sociala medier. För att kunna mäta effekten av de aktiviteter som genomfördes utformade vi enkätundersökningar och bevakade statistik.
läs mer

föregående Porfolio

Nästa Porfolio

Nästa Porfolio

de senaste projekten

Följ oss på Instagram