Nyheter
Showcase
Kontakt
Din Tur
Kund:
Profilering och kampanjplanering
Profilering och kampanjplanering
Vi har haft en aktiv roll i utformning av Kollektivtrafikmyndighetens arbete med att profilera Din Tur som aktör när det gäller kollektivtrafik i Västernorrland. Det innebar till att börja med vidareutveckling av den grafiska profilen och dess applicering på fordon, myndighetsrapporter och marknadsföringsmaterial.
Därefter har vårt uppdrag utvidgats till att omfatta tilltal och tagline liksom planering och genomförande av länsomfattande marknadsföringskampanjer. Bland annat i samband med trafikstart i länet och vid byte till nya reskort. Kanalval för kampanjerna har varit den egna webben, bussarna, radio, Facebook, printannonsering och banners, liksom events på flera orter i länet. Inför eventen arbetade vi fram exponeringsmaterial och tog fram profilprodukter. Vi har även producerat ett stort antal foldrar riktade mot olika målgrupper och på flera språk
läs mer

föregående Porfolio

Nästa Porfolio

Nästa Porfolio

de senaste projekten

Följ oss på Instagram