Nyheter
Showcase
Kontakt
Bosch Rexroth
Kund:
Intern och extern kommunikation
Intern och extern kommunikation
Vi har haft förmånen att samarbeta med Bosch Rexroth under många år. Arbetet har dels bestått av att identifiera och lyfta fram de unika styrkorna och de kundupplevda fördelarna och förpacka dessa i extern marknadsföring på en global marknad, dels av Employer Branding och intern kommunikation inom Bosch Rexroth i Mellansel.
I samarbete med uppdragsgivaren har vi under de senaste åren skapat ett säljande och enhetligt marknadsföringsmaterial för Bosch Rexroths satsning på nyckelapplikationer som Shredders, Sugar Mills, Apron Feeders och Roll Mills. Vi har bland annat arbetat fram broschyrer, filmer och Success stories med kunduttalanden. I rollen som projektledare har vi haft ansvar för text, form, tryck, film och 3D-animering. Materialet används nu i såväl print som i digitala kanaler, liksom på internationella mässor. Vi arbetar också löpande med ett månatligt, internt nyhetsbrev där vi står för intervjuer, texter, foto, formgivning och projektledning. Nyhetsbrevet kompletteras med rörlig bild där vi står för filmproduktionen
läs mer

föregående Porfolio

Nästa Porfolio

Nästa Porfolio

de senaste projekten

Följ oss på Instagram