Nyheter
Showcase
Kontakt
Arento
Kund:
Strategi och löpande marknadsföring
Strategi och löpande marknadsföring
För Arentos räkning har vi under de senaste åren arbetat med allt från grafisk profilering, grundbudskap, depåutformning, webbsida och lansering av strategiska riktlinjer för kommunikationen för de kommande åren. Vi har dessutom föreläst och anordnat workshops inom varumärke och värdegrund för ledning, styrgrupper och medarbetare på plats i Stockholm.
I samarbete med uppdragsgivaren har vi tagit fram en marknadsaktivitetsplan på såväl nationell nivå som uppdelad per depå. Denna plan styr det löpande arbetet, som bland annat består av att bevaka och publicera nyheter och marknadsföra Arentos unika säljfördelar via mässor, sociala medier, annonser, exponeringsmaterial och direktutskick.
läs mer

föregående Porfolio

Nästa Porfolio

Nästa Porfolio

de senaste projekten

Följ oss på Instagram