Paneldebatter

GÖR PLATS PÅ SCEN

Ibland är det bättre att andra säger det man själv tycker.
Ofta är vi som kommunikationsbyrå delaktiga i företags varumärkesstrategier och i värdegrundsarbete med mera. Företagen vill stärka sina varumärken på marknaden eller är i behov av förtydligad intern kommunikation i någon fråga.

Ett sätt att göra det är att bjuda in till event där utvalda deltagare får diskutera eller samtala kring givna frågor. Det kan göra att de inbjudna åskådarna känner sig sedda och att du på samma gång får föra ut ditt budskap utan att verka för påstridig.

Ett villkor för att arrangemanget ska få den önskade effekten är att det finns ett uttalat och tydligt syfte med sammankomsten och att en påläst och uppmärksam moderator leder samtalet i rätt riktning.

Vi är vana att som en del i bolags marknadsplaner eller som enstaka uppdrag ta på oss att arrangera event av olika slag, exempelvis paneldebatter. Vi arbetar då nära våra kunder för att så pricksäkert som möjligt få önskad effekt.

Vi tar också på oss uppdrag att bara vara moderator vid arrangemang som någon annan, exempelvis företaget själva, ansvarar för. Se mer på sidan om moderering.

Filter Categories
Alla
Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi