Visuell retorik

Visuell retorik BILDER SOM TALAR TILL DIG Visuell retorik handlar om hur vi använder bildspråk för att beröra och påverka, med eller utan tillhörande text. Retorik har du säkert hört talas om. Det är konsten att använda ord för att påverka. Visuell retorik handlar om samma sak, men använder bilder och illustrationer som verktyg istället. […]

Moderering

Moderering I TÄTEN AV DEBATTEN Det kan verka så enkelt att leda en paneldebatt, konferens eller annat arrangemang. Det är väl bara att prata på, möjligen med hjälp av ett manus. Visst går det att ”bara prata på” om man har den gåvan. Men de allra, allra flesta behöver kombinera sin förmåga att bara prata […]

Utbildningar

Utbildningar ETT STÄNDIGT LÄRANDE Vi ser samarbetet med våra kunder som ett utvecklingsarbete, där vi både lär oss av och utbildar dem. Förutom det dagliga kunskapsutbyte som sker mellan oss och våra kunder,  erbjuder vi också ett utbildningsutbud som innefattar allt från kortare föreläsningar till flerdagskurser. Kompetensutveckling är viktigt för att oavsett bransch hänga med […]

Föreläsningar

Föreläsningar HAR DU HÖRT? Föreläsningar kan vara ett lyft och en början på något bra, ge en känsla av att du lärt dig nya saker som kommer att hjälpa dig utvecklas eller så kan de vara riktiga sömnpiller. Vi ser föreläsningar som ett bra tillfälle att förmedla kunskap, information och inspiration. Men för att det […]

Paneldebatter

Paneldebatter GÖR PLATS PÅ SCEN Ibland är det bättre att andra säger det man själv tycker. Ofta är vi som kommunikationsbyrå delaktiga i företags varumärkesstrategier och i värdegrundsarbete med mera. Företagen vill stärka sina varumärken på marknaden eller är i behov av förtydligad intern kommunikation i någon fråga. Ett sätt att göra det är att […]

Workshops

Workshops KONKRET ÖVNING GER KONKRET RESULTAT Inspiration och nya idéer efterfrågas ibland av våra kunder. De vill till exempel fortbilda sina medarbetare eller konkret arbeta med en ny kultur på arbetsplatsen. Workshops kan vara ett sätt att aktivt ta till sig information eller implementera ett nytt arbetssätt. Vi utformar workshops utifrån kunderna behov. Vi har […]