Kampanjupplägg

Kampanjupplägg/Koncept VAD ÄR DET DU SÄGER? Kreativitet och struktur. Det är två viktiga ingredienser för att skapa en riktigt bra kampanj. En kampanj som ska lyckas sticka ut i mediebruset måste vara smart. Men den måste samtidigt hålla ihop med ditt företags varumärkesstrategi och värdegrund. Det är precis en sån utmaning vi gillar att ta […]

Marknadsrätt

Marknadsrätt RÄTT SKA VARA RÄTT Vi värnar om våra kunder och vill ge trygghet för beslut kring reklam, kampanjer och marknadsfrågor. Vi är bland annat med i Komm som är en branschorganisation för Sveriges samlade kommunikationsbyråer och en garant för att medlemsföretagen har hög kompetens och agerar utvecklande och professionellt inom reklam och kommunikationsfrågor. Vi är också […]

Värdegrund

Värdegrund/Kärnvärden SAKER VI VÄRDERAR HÖGT Som en vägledning i det dagliga arbetet och som en metod för att få alla att dra åt samma håll kan en tydlig och kärnfull värdegrund vara till nytta. En värdegrund består ofta av tre till fem ord som beskriver företagets värderingar. Vad står vi för? Tydlig värdegrund, tydliga kärnvärden […]

Arbetsgivarvarumärken

Arbetsgivarvarumärken VARFÖR SKA MAN JOBBA HÄR? De flesta ser fördelarna med att ha rätt person på rätt plats. Men hur får man de två att mötas på ett effektivt sätt? Hur når du som arbetsgivare de medarbetare du önskar och hur hittar potentiella medarbetare dig och ditt företag? Att jobba medvetet och långsiktigt med sitt […]

Aktivitetsplaner

Aktivitetsplaner SJU STEG TILL EN FRAMGÅNGSRIK AKTIVITETSPLAN Att skapa en aktivitetsplan låter kanske som något avancerat och jobbigt. Men idén med en aktivitetsplan är i själva verket att en väl genomarbetad plan ger ro i själen och är ett kostnadseffektivt sätt att positionera ditt företag på marknaden. Aktivitetsplanen är ett levande dokument som ger dig […]

Varumärkesstrategier

Varumärkesstrategier SKAPA MERVÄRDE I DITT VARUMÄRKE Ser andra samma sak som du ser när de tar del av ditt varumärke? Tror du de ser det du vill att de ska se, eller betyder det något annat, eller i värsta fall ingenting för dem? Varumärkesstrategi handlar om att förflytta iakttagarnas uppfattning om ditt varumärke från dagens […]

Digitala strategier

Digitala strategier STRUKTUR PÅ NÄTET Möjligheterna är oändliga. Hur börjar du? Var börjar du? Hur ska du tänka? Vi hjälper dig gärna att sortera alla trådar du har möjlighet att dra i på nätet. För att inte bli paralyserad av alla möjligheter är det bra att ha en digital strategi som gör din digitala kommunikation […]

Kommunikationsstrategier

Kommunikationsstrategier GEMENSAM SYN PÅ DITT FÖRETAG Du är inte ensam. När det gäller att skapa en bild av ditt företag kanske du ser detta faktum som både positivt och inte fullt så positivt. Företagsledningen kan ha en väldigt tydlig och initierad bild av företaget som de vill förmedla, framför allt till potentiella kunder. Men det […]

Nulägesanalyser

Nulägesanalyser Hitta er utgångspunkt För att kunna välja rätt väg framåt måste du känna till din utgångspunkt. En nulägesanalys ger dig den startpunkten. En nulägesanalys ger ett objektivt svar på var ditt företag befinner sig just nu. Den innehåller en genomgång av den egna verksamheten, marknaden och omvärlden. En ärlig analys av nuläget är en […]

Kundundersökningar

Kundundersökningar FRÅGOR ATT STÄLLA INNAN DIN KUNDUNDERSÖKNING En kundundersökning ger värdefulla svar – om frågorna är rätt ställda och svaren tas om hand på rätt sätt. Som en del i ett strategiskt arbete fyller kundundersökningar en viktig funktion. Vi genomför kundundersökningar, ibland som en del i värdegrunds- eller kommunikationsarbete, ibland för att vår uppdragsgivare genomför […]