Illustrationer

ILLUSTRERA MERA
Ibland vill man säga mer än det finns existerande bilder för. Då kan det vara användbart att helt enkelt skapa en ny kreativ illustration för att få det sagt.

Vi designar nya illustrationer i digital form att använda i presentationer eller magasin, på din webbsida eller kanske som en del i en logotyp.

En illustration ska underlätta förståelsen av något i bildlig form. Den kan förstärka ett budskap, förklara ett skede eller helt enkelt vara en dekorativ beskrivning av en företeelse.

Det finns många olika typer av illustrationer.
Ikoner och symboler är till exempel vanliga illustrationer som fyller en viktig funktion men som vi kanske inte alltid lägger märke till. Kartor, diagram och processer är andra illustrationer vi ofta arbetar med och som ofta efterfrågas. De kan fylla både en informativ funktion och lätta upp en annars tung eller komplicerad textmassa.

När vi producerar illustrationer tar vi hänsyn till funktionen den ska fylla, men också om det finns en grafisk profil den ska matcha med, var den ska användas och naturligtvis kundens önskemål. Våra kreativa formgivare ser möjligheter där du ser utmaningar och vi ser fram emot att ta oss an utmaningen att illustrera just det du vill förmedla.

Filter Categories
Alla
Content
Digitalt
Identitet
Print
Strategi