Guld i Publishingpriset!

Vår bästa Mikke Hedberg har designat Saltå Kvarns hållbarhetsredovisning 2022 som juryn tyckte var den allra bästa digitala rapporten.

Ett förädlat visuellt uttryck, massor av fina illustrationer och en skärmanpassad, interaktiv design visade vägen. Tack Saltå Kvarn för fint samarbete och för högklassiga texter och fotografier!

Motiveringen lyder:

"För en välgjord rapport med bra flöde och grafiska element som förhöjer upplevelsen."

Kontakt

Peder Sundström

VD / Design- & Varumärkesstrateg

070-797 79 00