En spännande framtid för sociala medier

I Sverige har 95 procent av alla internetanvändare också använt sociala medier under 2021. Facebook, Instagram och Youtube är de mest populära. Den årliga studien ”Svenskarna och Internet” har nu publicerats med väldigt mycket intressant information, inte minst om användandet av sociala medier.

Internetstiftelsen publicerar varje år en omfattande undersökning om svenskarnas internetvanor. Gällande sociala medier är en siffra särskilt intressant. Det är, precis som förra året, att 54 procent av alla internetanvändare dagligen använder Facebook och 46 procent dagligen använder Instagram. Det gör plattformarna till de mest frekvent använda i Sverige. Facebook är med stor marginal överlägsen vad det gäller daglig användning i de äldre generationerna upp till 70- talisterna. Det är även anmärkningsvärt att de mest frekventa användarna av Facebooks tjänster, där även bland annat messenger ingår, är 90-talisterna.

Ser vi till de födda på 00-talet har Snapchat och Tiktok använts mest av alla tjänster. Åtta av tio har använt Snapchat dagligen medan två av tre använt Tiktok dagligen under året. Generellt är användningen av sociala medier hög i samtliga skolåldrar där närmare nio av tio lågstadiebarn använt sociala medier och från mellanstadiet och uppåt har mer eller mindre samtliga varit användare under 2021.

Generellt måste det poängteras att ungdomars användning av sociala medier kraftigt växlar med ålder, vilket leder till många intressanta frågeställningar inför framtiden:

  • Kommer de nu mest använda plattformarna sakta att fasas ut då majoriteten av användarna tillhör den äldre generationen?

  • Eftersom användningen av övriga plattformar kraftigt varierar beroende på ålderskategori, kommer de som nu använder en plattform att ”ta med sig användandet” till högre ålder, eller kommer beteendet med åldersindelning per plattform att fortsätta?

  • Det som står klart sedan tidigare är att unga inte vill vara på samma plattform som sina föräldrar. Det borde rimligtvis hela tiden stimulera uppkomsten av nya medier för yngre åldrar. Många trodde ifjol att Clubhouse och Houseparty skulle bli nästa stora grej, men användandet av Clubhouse uppgick till endast 2 procent medan Houseparty är en tjänst som nu beslutats att läggas ner. Det talar ändå för att det inte är helt skrivet i sten att unga kommer att överge sina favorit-plattformar.


Vill du lära dig mer om sociala medier och hur ditt företag kan använda respektive plattform för att nå ut både organiskt samt med sponsrade inlägg till rätt målgrupp? Kontakta oss!

Kontakt

Frank Eriksson

Social Media Manager / Skribent

070-341 98 44